2018’de atılımlar devam edecek

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, "Mal ihracatımızın yüzde 94’ünün sanayi ürünlerinden oluştuğu göz önüne alınırsa sanayicimizin başarısı daha net görülecektir. 2018 yılı sanayi üretim öncülüğünde atılımların devam edeceği bir dönem olacaktır" dedi. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, 2017 yılı Kasım ayına ait sanayi üretim endeksini değerlendirerek, "2017 yılı Kasım ayında takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7 artmıştır. Arındırılmamış endekste yıllık bazda yüzde 6,9 artış gözlenirken, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi bir önceki aya göre yüzde 0,3 artmıştır. Sanayi üretimi Kasım ayında da beklentilerin üzerinde arttı. Bu veriler dördüncü çeyrekte de ülke büyümesinin güçlü olacağının ve büyümenin sanayi sektörü öncülüğünde olacağını göstermektedir. Dayanıklı tüketim malları hariç tüm ürün gruplarının üretiminde artış görülmektedir. Dayanıklı tüketim mallarındaki düşüş ise vergisel teşvikler nedeniyle öne çekilmiş taleplerden kaynaklanmaktadır. Önümüzdeki aylarda bu ürün grubu da büyümeye tekrar olumlu yönde katkı verecektir. Türkiye karşılaştığı tüm badirelere rağmen çok hızlı şekilde toparlanmış 2017 yılını tekrar atılım yılı haline getirmiştir. Artık görülüyor ki 2017 yılının dördüncü çeyreği ve 2017 yılının tamamında beklentilerin ötesinde bir büyüme göreceğiz" açıklamasında bulundu.

BÜYÜMEDE SANAYİCİLERİN KATKISI BÜYÜK

"2017 yılında büyümeye en büyük katkı sanayicilerden gelmiştir" diyen Özlü, "Hem iç piyasada hem de dış pazarlardaki gelişmeleri çok iyi takip eden sanayicilerimiz başarılı sonuçlar sergilemiştir. Nitekim TİM verilerine göre 157 milyar doları aşan ihracat rakamı bunu göstermektedir. Mal ihracatımızın yüzde 94’ünün sanayi ürünlerinden oluştuğu göz önüne alınırsa sanayicimizin başarısı daha net görülecektir. 2018 yılı sanayi üretim öncülüğünde atılımların devam edeceği bir dönem olacaktır. Üretimi sadece nicelik olarak değil nitelik olarak da artırmaya gayret gösteriyoruz. Nitelik artışı ile daha yüksek katma değerli ve uluslararası piyasalarda daha rekabetçi ürünler üretebileceğiz. Bunun yolu ise Ar-Ge’ye ve tasarıma daha fazla yatırım yapmaktan geçmektedir. Nitekim son bir yıl içinde 437 Ar-Ge merkezi açılmış ve toplam Ar-Ge merkezi sayımız 770’e çıkmıştır. Benzer şekilde tasarım merkezi sayımız da 2017 yılı sonu itibariyle 142’ye ulaşmıştır. Bu merkezlerin sayısı kısa sürede 1000’i aşacaktır. Türkiye burada geliştirilen ve tasarlanan, fikri hakları kendine ait ürünlerle uluslararası arenada çok daha rekabetçi olacaktır" ifadelerini kullandı.

Yorum Yok

Bir yorum yaz
Henüz yorum yok

Yorum yazan ilk kişi olabilirsiniz.

Yorum Yaz

tüm yorumlar