AÖF güz vize sınav sonuçları açıklandı- TIKLA ÖĞREN

AÖF Güz dönemi vize sınav sonuçları açıklandı.25-26 Kasım tarihlerinde yapılan ve sonucu binlerce açıköğretim öğrencisi tarafından merakla beklenen sınav sonuçlarını bu haberimizden öğrenebilirsiniz. İşte aöf sınav sonucu sorgulama sayfası...

2017-2018 yılı Güz dönemi vize sınav sonuçları açıklandı. Açıköğretim fakültesi öğrencilerin en çok merak ettiği konular arasında sınav sonuçlarını bu haberimizden öğrenebilirsiniz. İşte konu ile ilgili detaylar. 

AÖF SINAV SONUCU SORGULAMA SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ

Güz dönemi vize sınav sonuçlarının hangi gün açıklanacağı ile ilgili henüz bir tarih belli değil. Ancak geçtiğimiz yıllara bakıldığında sınavların 15 gün içerisinde açıklandığı göze çarpıyor. AÖF sonuçlarına dair daha önceden öğrenci kılavuzlarında yer alan resmi bir açıklama yok ancak öğrenciler, sınav sonuçlarını AÖF öğrenci otomasyonu sistemi aracılığıyla ve bu haberimiz üzerinden takip edebilirler.

AÖF Başarı Değerlendirmesi

Öğrenci başarısının değerlendirilmesinde “Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Öğrenci Değerlendirme Sistemi” kullanılır. Bu sistemin uygulama esasları ilgili fakülte kurulunun önerisiyle Senato tarafından karara bağlanır.

Başarı notu, Senato tarafından belirlenen esaslara göre harf notuna çevrilir.

Harf notları ve katsayıları şunlardır:

Harf Notu Katsayısı
  AA 4,00
  AB 3,70
  BA 3,30
  BB 3,00
  BC 2,70
  CB 2,30
  CC 2,00
  CD 1,70
  DC 1,30
  DD 1,00
  FF 0,00

Bu harf notlarına ek olarak;

DZ: Devamsız,
KL: Kaldırıldı,
MU: Muaf,
SD: Sorumlu Değil,
YT: Yeterli,
YZ: Yetersiz, harf notlu değerlendirmeler de yapılabilir.

DZ harf notu; devam zorunluluğu bulunan derslere devam koşulunu sağlamayan öğrenciye verilir. DZ notu; FF veya YZ harf notuyla eşdeğerdir.

KL harf notu; programdan kaldırılan dersler için verilir.

MU harf notu; öğrencinin bir yükseköğretim kurumunda alıp da başarmış olduğu ve ilgili birimin yönetim kurulu tarafından muaf tutulması uygun bulunan dersler için verilir.

SD harf notu; yapılan ders intibakı sonucu öğrencinin sorumlu olmayacağı dersler için verilir.

YT ve YZ harf notları; ilgili birim kurulunun kararı ve Senatonun onayıyla not ortalamasına katılması uygun görülmeyen derslerde, başarının gösterilmesi için kullanılır. Başarılı öğrenciye YT, başarısız öğrenciye ise YZ harf notu verilir.

Ders bazında başarı notuna alt sınır uygulanması, “Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Öğrenci Değerlendirme Sistemi”ne göre ilgili birim kurulunun kararı ve Senatonun onayıyla belirlenir.

Not ortalaması ve ders tekrarı

Öğrencinin başarı durumu; her dönemin sonunda dönem not ortalaması (DNO) ve genel not ortalaması (GNO) ile belirlenir. Not ortalaması, not ortalamasına katılan her dersin kredi değeriyle o dersten alınan notun katsayısı çarpılarak bulunan değerlerin toplamının, bu derslerin toplam kredi değerine bölünmesiyle bulunur. Bu işlem, bir dönemde harf notu oluşan dersler için yapılırsa DNO; o zamana kadar harf notu oluşmuş tüm dersler için yapılırsa GNO elde edilir. GNO hesaplanırken tekrar edilen ders bulunması durumunda bu dersten alınan en son not ve kredisi dikkate alınır. Not ortalamaları virgülden (,) sonra iki basamaklı olarak gösterilir.

Diplomalar ve belgeler

Kayıtlı olduğu önlisans programında en az 120 AKTS kredilik, lisans programında en az 240 AKTS kredilik ders alıp tüm derslerini başarıyla tamamlayan, FF, YZ ve DZ harf notu olmayan, GNO’su en az 2,00 olan ve diğer yükümlülüklerini yerine getiren öğrenciye Diploma (karekodlu) ve Diploma Eki (Diploma Supplement) verilir.

Kayıtlı olduğu lisans programının ilk 4 yarıyılından en az 120 AKTS kredilik ders alarak başarılı olan, FF, YZ ve DZ harf notu olmayan, GNO’su en az 2,00 olan ve diğer yükümlülüklerini yerine getiren öğrenci, programdan kaydını sildirmek koşuluyla önlisans diploması alabilir.

Mezuniyet dereceleri diplomaya yazılmaz. Öğrenciye, mezuniyetine kadar almış olduğu derslerdeki başarı durumunu gösteren Not Durum Belgesi verilir.

Lisans ve önlisans diplomalarına fotoğraf yapıştırılmaz.

En az 30 AKTS kredilik ders alıp, aldığı tüm derslerini başaranlardan DNO’su 3,50 veya üzeri olanlar “Yüksek Onur Öğrencisi”, DNO’su 3,00 ile 3,49 arasında olanlar ise “Onur Öğrencisi” kabul edilir. Ancak disiplin cezası alan veya FF, YZ ve DZ harf notu olan öğrenci, belirtilen not ortalamasını sağlasa bile “Yüksek Onur Öğrencisi” veya “Onur Öğrencisi” olamaz.

GNO’su 3,50 veya üzeri olan “Yüksek Onur Öğrencisi”, GNO’su 3,00 ile 3,49 arasında olan ise “Onur Öğrencisi” olarak mezun olur. Ancak disiplin cezası alan öğrenci, belirtilen GNO’sunu sağlasa bile “Yüksek Onur Öğrencisi” veya “Onur Öğrencisi” derecesiyle mezun edilmez.

Yorum Yok

Bir yorum yaz
Henüz yorum yok

Yorum yazan ilk kişi olabilirsiniz.

Yorum Yaz

tüm yorumlar