ASGARİ ÜCRETTE AYRIM KALKTI

AYRIM ORTADAN KALKTI

Buna göre işkolu, 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu 

İş Sözleşmesi Kanunu'nun 4. maddesi gereğince 

19 Aralık 2012 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan 

İşkolları Yönetmeliğinde belirtilen işkolları olarak 

tanımlandı.

 

Asgari ücretin belirlenmesinde dil, ırk, renk, 

cinsiyet, engellilik, siyasal düşünce, felsefî inanç, 

din ve mezhep ile benzeri sebeplere dayalı 

herhangi bir ayrım yapılamayacak.

Yönetmelik ile ücretin belirlenmesi esaslarında da değişikliğe gidildi.

 

EN GEÇ 2 YILDA BİR BELİRLENECEK

Buna göre ücret en geç iki yılda bir olmak üzere 

belirlenecek.

Mevcut düzenlemede yer alan "işçilerin 16 yaşını 

doldurmuş olmadıklarına göre ayrı ayrı belirlenir 

hükmü" ise kaldırıldı.

Yorum Yok

Bir yorum yaz
Henüz yorum yok

Yorum yazan ilk kişi olabilirsiniz.

Yorum Yaz

tüm yorumlar