Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimse diğeri üzerinde tahakküm kurmayacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Özetle yeni sistemde herkes kendi işini yapacak. Kimse diğeri üzerinde asla tahakküm kurmaya çalışmayacak” dedi.

İstanbul'un yapımı devam eden 3. havalimanının inşaatında tüm hazırlıklar hız kesmeden devam ederken, piste ilk inişi ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın içinde bulunduğu uçak gerçekleştirdi. Tarihi iniş sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, ATV ve A Haber ortak yayınına katıldı.

“Yeni sistemde herkes kendi işini yapacak” 
Cumhurbaşkanlığı sistemini anlatan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Yeni sistem demokrasinin ve Cumhuriyetin temel niteliği olan güçler ayrılığını asla zayıflatmıyor, tam tersine güçlendiriyor, parlamenter sistemde hükümet meclisi çokluğu içinden çıktığı için pratikte yasama ve yürütme aynı gücün kontrolünün de oluyordu. Hükümetten gelmeyen tasarı meclis genel kurulundan geçme şansı yoktu. Hükümetle meclisin irtibatını kopartıyoruz. Yeni sistemde hükümetin bütçe dışında kanun tasarısı gönderme yetkisi bulunmuyor. Kanun teklifi yetkisi sadece milletvekillerine ait, milletvekilleri ilk defa yasama çalışması yapacak. Meclisin hükümeti denetim araçları daha da güçlendirildi. Yargıda bu denge içinde çok daha sağlıklı bir imkanının bulacak. Yüksek yargı organının üye seçiminin bir kısmının cumhurbaşkanı ile meclis arasında dağıtılmış olması bu dengeyi güçlendiriyor. Özetle yeni sistemde herkes kendi işini yapacak. Kimse diğeri üzerinde asla tahakküm kurmaya çalışmayacak” dedi.

“Adeta bir Anonim şirket gibi devleti yönetme kabiliyetidir ” 
Göreve geldikleri günden bugüne kadar çalışmalarını sürdüklerini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Göreve geldiğimiz günden itibaren, eğitimden sağlığa, ulaşım enerji ve her alanda öneli projeler yaptık. Geçmişte olan şeyler değildi. Bu çalışmaları yaparken sonuç odaklı olmaya ve projeleri bir an önce hayata geçirmeye önem verdik. Mevcut yapının zorlukları nedeniyle çalışmaları önemli bir bölümünü istediğimiz zamanda hayata geçiremedik. Çok çileler çektik. Bürokratik oligarşi diye benim sürekli ifade ettiğim yapıların hantallığı önümüze engel olarak çıktı. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle bu engelleri ortadan kaldıracağız. Yeni dönemde çözüm üreten, sorun çözen devlet, sonuç odaklı devlet olarak çalışacağız. Özetlemek gerekirse yeni sistemle bürokrasiyi azaltacağız. Daha hızlı karar alıp tüm hizmetlerde sonuç odaklı olacağız. Tüm süreçlerde verim odaklı çalışacağız ve yeniliklere hızla adapte olacağız. Patenti bana ait, bundan dolayı eleştiri aldım. Adeta bir anonim şirket gibi devleti yönetme kabiliyeti demişimdir. Bundan niye çekiniyoruz, aynı şekilde devleti yönetelim ki hızla mesafe alalım” diye konuştu.

“Bunun bir markası olması lazım, bu marka Türkiye modeli” 
Cumhurbaşkanlığı sistemi oluştururken geniş çaplı incelemelerin yapıldığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Cumhurbaşkanlığı sistemiyle ilgili çalışırken, çok detay çalışmaları geniş bir kadro ile yaptık. Bu çalışmada hem kendi tarihimizdeki hem de dünyadaki yönetim modellerini inceledik. Bu tip yönetim pratiklerini uygulayarak milletimize hizmet etti. Yeni yönetim modelinde yalın, makamların azaldığı, yeniliklere hızlı adapte olan, insan kaynağının gelişmesini imkan sağlayan, yetki ve sorumluluk alanları net, dijital dönüşümü gerçekleştiren, karar alma süreçleri hızlı, küresel rekabet gücü yüksek, ortak aklı kurumsallaştıran olan bir sistem. Bu uygulamayı yapan ülkeler birçok ülke var. Hepsi hangi sorunu çözmüş bunları detaylı inceledik. Yeni modeli oluştururken, kendi sorunları masaya yatırdık ve nerede hantal bir durumda kalıyoruz ona göre çalıştık. Bizim sorunlarımız diğer ülkelerle farklılık gösteriyor. Dolayısıyla ortaya koyduğumuz modelin kendimize özgü olması gerekir dedim. Biz bu modele Türkiye modeli diyoruz dedim. Çok eleştiri aldım, bunun markası olması lazım, bu markada Türkiye olacak. Bizim hedeflerimize katkı sağlayacak bir sistem, patenti bize Türkiye’ye ait” dedi.  

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Başbakan olduğumda 37 bakanlık vardı, hemen bu sayısı 26’ya indirdik. Geri kalmış ülkelerde bol bol bakanlık dağıtıyorlar. Koalisyonları kurmak için bakanlık dağıtıyorlardı. Biz bunu koalisyon olmadığı için rahatladık ve indirdik. Şimdi ise 16 ya indiriyoruz” dedi.
İstanbul'un yapımı devam eden 3. havalimanının inşaatında tüm hazırlıklar hız kesmeden devam ederken, piste ilk inişi ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın içinde bulunduğu uçak gerçekleştirdi. Tarihi iniş sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, ATV ve A Haber ortak yayınına katıldı.

“26 olan bakanlık sayısını 16’ya indiriyoruz” 
Cumhurbaşkanlığı sistemini anlatan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Yeni yönetim modeli özellikle yürütme çok daha hızlı sonuç odaklı harekete geçecek. Bakanlıklarımızı sayısın azaltmak, bakanlıkların işlevselliğini ve verimliliğini artırmak için birleşmeler gerçekleştirdik. Örneğin başbakan olduğumda 37 bakanlık vardı, hemen bu sayısı 26’ya indirdik. Geri kalmış ülkelerde bol bol bakanlık dağıtıyorlar. Koalisyonları kurmak için bakanlık dağıtıyorlardı. Biz bunu koalisyon olmadığı için rahatladık ve indirdik. Şimdi ise 16 ya indiriyoruz. Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, hazine bakanlık değildi müsteşarlıktı. Şimdi Maliye ile birleştirerek Hazine ve Maliye Bakanlığı haline getiriyoruz. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı da Avrupa Birliği Bakanlığı ile birleşerek sadece Dışişleri Bakanlığı haline geliyor. Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı, Çalışma ve Sosyalle Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığını birleştirmek suretiyle tek bakanlık haline getiriyoruz. Tarım ve Orman Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığıyla Gıda Tarım Bakanlığını birleştirmek suretiyle tek bakanlık haline getiriyoruz. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını ise Kalkınma Bakanlığıyla Bilim Sanayi Teknoloji Bakanlığını birleştirmek suretiyle tek bakanlık haline getiriyoruz” diye konuştu.

“Ekonomide 6 bakanlık sayısını 3’e indiriyoruz” 
Ekonomide önemli bir adım atıldığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bir diğeri de ekonomi noktasında 6 bakanlık vardı, orada da önemli bir adım atarak Ticaret Bakanlığı dönüştürüyoruz. Burada 3 bakanlığı bir araya getirdik. Ekonomi yönetimi böylece sadeleşmiş oluyor. 6 olan bakanlık sayısını 3 indiriyoruz. Burada da ekonomi yönetimi, üretim, finans ve ticaret sacayaklarına oturtuluyor. Yatırım Ofisi ile büyük yatırımlar desteklenerek Türkiye cazibe merkezi haline getiriliyor. Finans Ofisi ile İstanbul dünya finans merkezi projesi yürütülüyor” diye konuştu.

“9 Kurul, Ofisler ve 8 Başkanlık yeni sistemde görev yapacak” 
Kurulların oluştuğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Böyle yeni bakanlıkların yanı sıra politika önerileri geliştirilerek, icrai raporları inceleyecek 9 kurul oluşturduk. Yerel Yönetim Politikaları Kurulu, Sosyal Politikalar Kurulu, Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu, Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu, Hukuk Politikaları kurulu, Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu, Ekonomi Politikaları Kurulu, Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu, Bilim Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu, bunlar Cumhurbaşkanı ile birebir çalışacak kurullar. Aynı zamanda da bakanlara fetback verecekler. Finans Ofisi, İnsan Kaynakları Ofisi, İnsan Kaynakları Ofisi, Dijital Dönüşüm Ofisi ve Yatırım Ofisi bunlar direk cumhurbaşkanlığına bağlı olarak çalışacaklar. Bizim arka bahçemiz olarak çalışacaklar. Cumhurbaşkanlığına bağlı başkanlıklar var. Genelkurmay Başkanlığı, Milli İstihbarat Başkanlığı, Savunma Sanayi Başkanlığı, Milli Güvenlik Kurulu Başkanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı, Devlet Denetleme Kurulu, İletişim Başkanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı olmak üzere 8 başkanlık olarak çalışacaklar. Kurullarımızda iş dünyasından, üniversitelerden, kültür ve sanat alanında teknoloji, bilim alanında, ekonomi gibi uzman kişileri politika inşa süreçlerine dahil edeceğiz. Yeni modelde İnsan Kaynakları Ofisi, Dijital Dönüşüm Ofisi ve Yatırım Ofisi olarak bu ofisler çok önem arz ediyor. Başkana en yakın çalışan kadrolar. Bu ofisler cumhurbaşkanı ile birebir çalışırken, bürokrasiye takılmadan Cumhurbaşkanının önceliklere göre çalışacaklar. Cumhurbaşkanına Bağlı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ise iletişimle beraber bu iki başkanlık büyük önem arz ediyor. Strateji ve Bütçe Başkanlığıyla artık cumhurbaşkanının uhdesinde olan bütçe yapımı ve yönetimini daha etkin şekilde yürütmeyi ve mali disiplini verimliliği sağlamayı hedefliyoruz. Onun için bu başkanlık çok önem arz ediyor. İletişim Başkanlığı ise devletin ve cumhurbaşkanlığının basın yayın, iletişime dair bütün çalışmalarını koordine edecek. Mevcut sistemde farklı isimle çalışan bazı kurumları başkanlık adıyla buraya alıyoruz” diye konuştu.

“Artık bizim için durmak yok, koşacağız, üreteceğiz ve hep birlikte başaracağız” 
Ülkenin ekonomide sıçrama gerçekleştirdiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Burada ekonomi yönetiminin birleşmesiyle bir defa ülke ekonomide bir sıçrama gerçekleştirdi. Sıçrama neticesi halka olacaktır. Mali disiplin sağlandı, istikrar ve güven sağlandı ve buraya geldik. Milli gelir 3 bin 84’tü, 2017’de 10 bin 596 ve yükseliş devam ediyor. Buraya yatırımlarla geldik. Türkiye bu yakaladığı heyecanı ivmeyi aynı zamanda vatandaşı ve halkı için onlara bir imkan, milli gelir kaynağını dönüştürüyor. Size gelip eğitimde sıralara kitapları koy, çocuklar gelsin bunları alsın. Vatandaş ilaçlarını hastaneden rahatlıkla alıyor. Bunlar daha önce yoktu. Bana ne olacak, nasıl yansıyacak dendiği zaman bütün istişare mekanizmaları girmek nedeniyle bu verimlilik halka yansıyacak. Yüzde 20 olan savunma sanayindeki yerli üretim yüzde 65 çıktığı zaman büyük ölçüde cari açığı hallediyorsunuz. Bu kazanım benim vatandaşıma gidiyor. Bütün suistimaller ve yolsuzluklar, bu yoksulluğu, yasakları bunların hepsini ortadan büyük oranda kaldırdık. Bundan sonra da bunu yine başarılı bir şekilde sürdüreceğiz. Bakanlıkların birleşmesiyle belirli imkanlar elde ediyoruz. Bizlere aynı zamanda ciddi bir zaman tasarrufu sağlıyor. Daha çok proje yapıp hayata geçirmemizi sağlayacak. Artık durmak bizim için yok, koşacağız, üreteceği ve hep birlikte başaracağız. Yeni modelle yatırım ve yatırımcıların önünü açıyoruz. Yatırımlarla ülke daha da büyüyecek. Milli gelir artınca istihdam artacak. Milli gelir artıyor. Türkiye ilk çeyrekte 7,4 büyüme yakaladı. En büyük imkanı istidama ve bu devam edecek. 10,1 istihdam da çok iyi bir noktaya geldik” şeklinde konuştu.

“65 kurul, komite, konsey yerine 9 adet kurul çatısı altında toplanıyor” 
Ortak aklın cumhurbaşkanına bağlı olarak çalışacağını dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Herhangi bir atamayla ilgili adım atıyorsunuz, cumhurbaşkanı önünüzü kesiyor. Halka bunun hesabını siz veriyorsunuz. Hesabı veren siz olduğunuz halde diyorlar ki hayır. Aşağıda bürokratlarına bakıp talimat veriyorsun, o da kendine göre oyalıyor. Başbakan olsan da, cumhurbaşkanı olsan da bunu yapıyor. Başkanlık sistemi bun ortadan kaldırıyor. Başkanlık sisteminde adımı atınca birçok olaylar yoluna girecek. Açıkladığım takdirde başka sıkıntılar meydan gelir. Bu ülkede halka hesabı veren bürokrat değildir. Halka hesabı siyasetçi verir. Sen siyasetçiyi nasıl oyalarsın. Onlar bir kenara çekiliyor ve kurullar ve ofisler geliyor. Yerel Yönetimler Politika Kurulu özellikle bunlardan bir tanesidir. Boğaziçi yüksek imar koordinasyon kurulu, yüksek çevre kurul bunlar ciddi manada sıkıntı yaşattılar. Bundan sonra bu sıkıntıları yaşatamayacaklar. Başkan talimat verdiyse bu iş bitmiştir. Burada hepsinin toplam olarak aldığımız zaman 65 kurul ortada var, 65 adet kurul komite, konsey kaldırılıyor. 9 adet kurulun çatısı altında toplanıyor. Kurullar politika önerileri geliştiriyor. Talep ihtiyaç, etki analizi yapılıyor. Bir ortak akıl cumhurbaşkanına bağlı olarak çalışıyor. Yapılacak olan bu. Bunların hepsinde 3-5-7 kişiden oluşan bu kurullar sürekli üretim yapacak ve cumhurbaşkanına takdim edecekler. Politika önerisi geliştiren 9 kurul, icrai faaliyetleri izlenerek ilerleme raporu hazırlanıyor. STK’lar akademi ve sektör temsilcileri politika yapım sürecine dahil ediliyor” dedi.

“Başkan yardımcıları parlamentodaki sayıya bağlı olacak” 
Başkan yardımcısı sayısıyla ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu sayıyı vermek parlamentodaki yapıya bağlı olacak. Parlamentoda oluşum ne durumda olacak. Oralardan değerlendirmeler onların milletvekilliğini düşürecektir. Parlamentodaki sayı, başkan yardımcıları noktasındaki kararı etkileyecektir. En ideal şekilde böyle bir yapıyı ortaya koymak ve bu yapıyla ülkeyi yönetmek” dedi.  

Yorum Yok

Bir yorum yaz
Henüz yorum yok

Yorum yazan ilk kişi olabilirsiniz.

Yorum Yaz

tüm yorumlar