HACI FETTAH'DA İMAR VE GÜVENLK SORUNU

Muhtar Kadıoğlu: “Mahallemiz, ‘emniyeti en meşgul eden mahalle’ konumundadır. Son yıllarda mahallemizde güvenlik sorunu doğmuştur. Altını çizerek söylüyorum; imar problemi, bölgemizde farklı farklı problemleri de beraberinde getirdiği için biran evvel çözülmesi gereken bir sorundur.”
 
 
√ “Silahtar, Kalfalar ve Bordabaşı sokakları ile Karakurt Caddesi’nde 3. Etap Kentsel Dönüşüme ağırlık verilmelidir. Buralarda bazı kişiler gruplar halinde metruk bina içinde, binaların önünde, alkol alıp vatandaşları rahatsız etmektedir. Öyle ki saat 23.00’dan sonra bu sokaklardan geçmek vatandaşı oldukça tedirgin etmektedir.”
 
 
 
İMAR VE GÜVENLK SORUNU
 
Mahallenin imar ve güvenlik sorunlarına da değinen Hacı Fettah Mahallesi Muhtarı Fahrettin Kadıoğlu, “Mahallemizin büyük bir alanında imar problemi vardır. Bir çok mesken 60-70 yıllık olup kargas, kerpiç yapıdadır. Bu arada bir çok metruk bina çok hissedarlı olup aileler tarafından paylaşılamamakta ve kaderine terk edilmiş durumdadır. Bu tür sahipsiz meskenlere zaman zaman mahalle dışından gelen tinerci-balici diye tabir edilen kişilerce kullanılmakta ve mahalle sakinleri rahatsız edilmektedir. Mahallede kötü ve bakımsız konutların kira bedellerinin ucuz olması, illegal faaliyet gösteren kişilerce de cazibe haline gelmiştir. Muhtarlığım dönemince terörden cinayete, hırsızlıktan fuhuşa kadar bir çok olaylara şahit olmuş ve emniyet güçlerimizin ev arama operasyonlarına mahalle muhtarı olarak katılmış bulunmaktayım. Dolayısıyla altını çizerek söylüyorum; imar problemi, bölgemizde farklı farklı problemleri de beraberinde getirmekte olup biran evvel çözülmesi gereken bir sorundur” dedi.
 
Muhtar Kadıoğlu, bununla ilgili olarak şunları dile getirdi: “Meram Belediyemizin Çaybaşı’nda başlatmış olduğu Kentsel Dönüşüm Projesine, mahallemiz halkından büyük bir destek ve istek gelmektedir. Belediyemizin 2. Etap Kentsel Dönüşüm Projesi’nden mahallemizden küçük bir ada da dâhil edilmiş olup, insanımızı ziyadesiyle memnun etmiştir. Son 2 yıl içerisinde mahallemizin belirli bölgelerde asayiş olayları daha yoğunlukta olup, bu bölgenin 3. Etap Kentsel Dönüşümü’ne öncelik verilmesiyle bu olayların önüne geçilecektir diye düşünüyorum. 
 
Bu bölgeler Silahtar, Kalfalar ve Bordabaşı sokakları ile Karakurt Caddesi’dir. Buralarda bazı kişiler gruplar halinde metruk bina içinde, binaların önünde, alkol alıp vatandaşları rahatsız etmektedir. Öyle ki saat 23.00’dan sonra bu sokaklardan geçmek vatandaşı oldukça tedirgin etmektedir. Emniyet kayıtları ve 155 raporları incelendiğinde en çok şikâyetin bu bölgelerden geldiği görülecektir. 
 
Son yıllarda mahallemizde güvenlik sorunu doğmuştur. Hemen hemen her gün asayişe yönelik bir olay ve olaylar vukû bulmaktadır. Meram İlçe Emniyet Amirliği yetkilileriyle yaptığımız görüşmelerde de, mahallenin sıkıntılı olduğu ve “emniyeti en meşgul eden mahalle” konumunda olduğu ifade edilmiştir. 
 
Geçtiğimiz yıllarda hırsızlık ve hırsızlığa teşebbüs olayları çoğalmıştır. Mahallemizde kapısı oynanmadık ev, işyeri kalmamış ve içerisinde oturulmayan evlerin kapısından demirine varıncaya kadar işe yarar her şey sökülüp çalınmıştır.”
 
2014 – 2023 vizyonu ve öngörüler
2014 ve 2023 vizyonları bulunan ve değişik öneri ve öngörülere de sahip olan Hacı Fettah Mahallesi Muhtarı Fahrettin Kadıoğlu, mahallelerinde yapılacak imar ve “kentsel dönüşüm” projeleriyle yaşanabilirlik kıstas ile kriterleri hakkında da şu sosyal öngörülerde bulundu.
 
Aşırı bireysel olmayan, mahallesinde yaşayanlarla sevgi, saygı ile insanca ilişki kuran, karşısındakinin durumuna anlayışla yaklaşan, dayanışma içerisinde olan komşuluk duygularının gelişmiş olması,
Sosyal bütünleşmeyi, “çeşitlilik içinde birlik anlayışıyla” güçlendiren ve yaşam biçimlerine, farklılıklara, azınlık görüşlerine, kültürel kimliklere ve diğer vatandaşların haklarına saygıyı geliştiren, şehirliler arasında ve yerleşim ile dünya arasında etkileşimin sağlanması,
 
Özellikle özel ve kamusal kullanımlar ile mahalle parkları, oturma alanları gibi yeşil alanlar olmak üzere, dengeli arazi kullanım planlaması,
Evde, iş yerlerinde ve kamusal alanda her zaman, başta kadın ve çocuklar olmak üzere, bütün vatandaşların emniyet ve güvenlik içinde olması; ev ve sokak hayvanlarının hayatlarının sağlık koşullarına ve hayvan haklarına uygun olarak düzenlenmesi,
 
Hakça hizmet, tasarım, esnek bölgeleme, yönetim ve kanuni tedbirlerle mahalleler, konut piyasaları, devlet malları ile hizmetlerde ayrımcılığın önlenmesinden tutun da sağlık, eğitim, ulaşım, yeterli altyapı, hava ve su kalitesi ile gürültü kontrolü, temizlik gibi vatandaşların her türlü haklarının korunması gerekir.”
 
GÜVENLİ, HUZURLU BİR MAHALLE İSTİYORLAR
 
 
Muhtar Kadıoğlu, Hacı Fettah Mahallesi’nin 2023 uzak görüşlülüğü ile yaşanabilirlik kıstaslarını da şu şekilde özetledi: 
Dayanışmacı, birbirinin hak ve hukukuna saygılı komşuluk ilişkileri.. 
Çokluk içinde birlik.. 
Engellilerin mahalle halkı ile bütünleşmesi.. 
Yeterli eğitim, kültür ve sağlık merkezleri.. 
Park ve yeşil alanlar gibi ortak kullanım sahalarının artırılarak yeterli eğlence ve dinlenme tesisleri.. 
Güvenli, huzurlu bir mahalle.. 
Yaşama ve sağlık hakkının korunduğu, hakça hizmetin yapıldığı bir mahalledir.”
 
 
 
 
 
 
 

Yorum Yok

Bir yorum yaz
Henüz yorum yok

Yorum yazan ilk kişi olabilirsiniz.

Yorum Yaz

tüm yorumlar