KGTÜ Dünya ile yarışıyor

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi (KGTÜ), bilimsel araştırmalarda Türkiye ve Dünya ortalamasının üzerine çıktı. 2013-2018 yılları arasında dünyadaki bütün üniversiteler, 8 bin 500 araştırma kuruluşu ve 220 ülkenin araştırma performans verilerini sunan SciVal veri tabanı kullanılarak elde edilen sonuçlar, KGTÜ’nün bilimsel araştırma anlamında kısa sürede geldiği noktayı ortaya koyuyor. Türkiye ve Dünya’daki kurumlara ait bilimsel yayınların incelendiği söz konusu çalışmada, bilimsel yayınlar için alan ağırlıklı refere edilme etki değeri (FWCI) ortalama 1,00 olarak kabul edilirken, Türkiye’de ise bu değer 0,83 olarak gerçekleşiyor. Aynı zaman diliminde KGTÜ’nün tüm bilim alanları ortalamasının Dünya ortalamasının yüzde 77 üzerinde gerçekleşerek 1,77 değerine ulaştığı belirlenirken, KGTÜ adresli bilimsel yayınların etkisinin Türkiye ortalamasının 2 katından fazla bir değere sahip olduğu açıklandı. Bilimsel araştırmalardan elde edilen bilimsel yayınların öneminin ve kalitesinin bir göstergesi olan “Alan Ağırlıklı Refere Edilme Etki Değeri”, Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi adresli yayınlar için tarım ve biyolojik bilimlerde 3,8 kimya bilimlerinde 3,60 malzeme bilimlerinde 3,53 mühendislik bilimlerinde 2,41 olarak belirlenirken, KGTÜ tarafından yapılan bilimsel yayınların etki değerlerinin Türkiye ve Dünya ortalamasının oldukça üzerinde olduğu belirlendi.

Yorum Yok

Bir yorum yaz
Henüz yorum yok

Yorum yazan ilk kişi olabilirsiniz.

Yorum Yaz

tüm yorumlar