'Kuantum enerji dengeleme ile kendinizi şifalandırın'

Biyolojik Kuantum Uzmanı ve Eğitmeni Yasemin Özkul Aydın, “Kuantum enerji dengeleme ile fiziksel, zihinsel, duygusal ve ruhsal bedenlerde enerji bedenden başlayarak gerçekleşen değişim, şifalanmanın gerçekleşebileceği en doğal ve en derin seviyedir” dedi.

Dünya üzerinde bilinen bir gerçek, sistem içinde yer alan her varlık her maddenin kendine özgü bir titreşim frekansına sahip olduğunu belirten Biyolojik Kuantum Uzmanı ve Eğitmeni Yasemin Özkul Aydın, titreşim frekanslarının önemine değinerek ‘Kendinizi şifalandırma’ gücünü aktive etmenin yollarını anlattı.

"‘Sağlıklı’ ve ‘Hasta’ ayrımının titreşimsel bir farklılıktır"

‘Sağlıklı’ ve ‘Hasta’ ayrımının titreşimsel bir farklılık olduğunu kaydeden Yasemin Özkul Aydın, “Burada kullandığım 'varlık' ve 'madde' olgusunu oldukça küçük seviyelerde düşünebileceğiniz gibi; algı seviyenizi hücre ya da içindeki moleküller, DNA hatta atom ve parçacıklarından, gezegenler boyutuna da taşıyabilirsiniz. Hatta hisleriniz ve düşüncelerinizi de katın içine. Bedeni oluşturan yapısal ve fizyolojik düzeyleri dikey olarak sıraladığımızda; endokrin bez, sistem, organ, doku, hücre, molekül hiyerarşisi esastır. Moleküler seviyenin daha derinine indiğimizde atom ve atomaltı parçacıklarının bulunduğu alana giriş yaparız. Bu alan ki; atomu oluşturan parçacıkların, yüzde 99,99’u boş alan kalacak biçimde yerleşimi ile oluşum gösterir. İşte bu derinlik 'Kuantum Alan’dır; kuantum seviyede şifalanmanın gerçekleştiği derinlikteki alan. Söz konusu her bir hiyerarşik kademeden derine indikçe, özelleşen sistemik yapı içinde bulunan atomların her birinin farklı frekanslarda titreşim göstermesi temel prensiptir. Vücuttaki farklı dokuları birbirinden ayıran, aynı dokuya ait hücrelerin bir arada tutunmasını sağlayan, aynı frekansa sahip hücrelerin, atomların tutunmasıdır. Bir diğer gerçek; aynı dokuya ait olsalar da, sağlıklı hücrelerin sahip olduğu atomların titreşim frekansları ile hasta hücrelerin atomlarının titreşim frekansları birbirinden farklıdır. Bedensel sistem içerisinde ‘sağlıklı’ ve ‘hasta’ ayırımının esası da bu titreşimsel farklılıklardır. Bir anlamda kuantum alandaki kimliklerdir bu titreşimler. Her biri farklı frekanslarda titreşmekte olan sistemlerin birbirleriyle uyumlanma, aynı seviyede titreşme eğilimleri vardır. Sistemlerin yapısı ve bulundukları duruma göre değişken sürelerde frekanslarda uyumlanma meydana gelir” ifadelerini kullandı.

Kuantum alanda şifalanma prensibi

Yasemin Özkul Aydın, hasta olan doku, hücre ve atomların titreşiminin sağlıklı olanlara oranla düşük frekanslı olduğunu belirterek, şöyle konuştu: "İşte bu prensip, kuantum alanda şifalanmanın temel prensibidir. Hasta olan doku, hücre, atomların titreşimi sağlıklı olanlara kıyasla düşük frekanslıdır. Gerek kuantum dokunuş gerekse kuantum biofeedback dengeleme sistemlerinin çalışması ile gerçekleşen şifalanmanın işleyişi bu temele dayanır. Mekansızlığın, zamansızlığın hüküm sürdüğü kuantum alanda işleyiş çok hızlıdır. Bedene aktarılan dengeleme frekansları, bedenin sahip olduğu ‘kendini şifalandırma’ gücünü aktive ederek işleyişi başlatır ve hastalık, doku, organ ayırımı yapmaksızın hızlı biçimde şifalanmayı gerçekleştirir. Alışılagelmiş iyileşme süreçlerinde olduğu gibi herhangi bir sentetik, yapay madde kullanımı veya aktarımı söz konusu olmadığından yan etki veya doz aşımı gibi istenmeyen sonuçlar da gözlenmez. Kuantum enerji dengeleme ile fiziksel, zihinsel, duygusal ve ruhsal bedenlerde enerji bedenden başlayarak gerçekleşen değişim, şifalanmanın gerçekleşebileceği en doğal ve en derin seviyedir". 

 

Yorum Yok

Bir yorum yaz
Henüz yorum yok

Yorum yazan ilk kişi olabilirsiniz.

Yorum Yaz

tüm yorumlar

'Kuantum enerji dengeleme ile kendinizi şifalandırın' - Rasyonel Haber Gazetesi

Lütfen Bekleyin Haber Yükleniyor... Kapat
Suni saha