Dünya ve insanlık barışının dinamiti, savaş ve terör faaliyetleridir. Terör yıldırma, bıktırma, umutsuzluğu sürükleme, barışı ve huzuru bozma, maddi ve manevi tüm kaynakları boşa harcama olarak ifade edilebilir.

***

        .  Kısacık hayatımızda, dünyada misafir iken, misafirlik adabından uzakta, bizlere misafirperverliğini bahşeden dünyamızı, yaşanmaz hale getirmekte; kan gölüne dönüştürmekte; zalimce davranışlara insanoğlu girebilmektedir

***

          Terör acıdır, yıkımdır, gözyaşıdır. Kardeşliğe, özellikle İslam kardeşliğine vurulan prangadır. Emperyalist düzenin, maşası olan terör odakları; kimlere niçin kul köle olduklarını fark edemeyecek kadar basiretsiz, bir o kadar da akıl nimetinden yoksundurlar.

***

          Hiçbir devirde, terörle ne devlet kurulabilmiş, ne de devlet yıkılmıştır. Olan masum ve mazlum insanlara olmakta, hayatları sönmektedir. Terör örgütleri; kalleşçe sivil, bebek, çocuk, yaşlı dinlemeden üzerlerine tonlarca bomba patlatacak kadar vahşileşmişler, huzur ve barışı bozmak için her türlü kalleşliği yapabilecek, vicdansızlığa bürünmüşlerdir.

***

          Bizleri yaratan Rabbimiz; kardeşçe hak hukuk ve adalet içerisinde, yaşamamızı emrederken bu öfke ne diye…? Dünyaya masunları öldürmek için mi geldik? Cenneti arzulayan, kinden nefretten beslenemez. İyilik, iyilik, iyilik… var mı dünyada başka güzellik…?

***

         Terörün panzehiri; İslam kardeşliğidir, “Ne Arab’ın Acem üzerine, ne de Acem’in Arap üzerine üstünlüğü yoktur” buyuran; bizleri cennet ve Cemal-i İlahi ile buluşturmaya çalışan, Efendimiz (S.A.V.); “Üstünlüğün ancak takva ile olabileceğini” bizlere talim buyurmuşlardır.

***

          Terörün panzehiri; adalettir, barıştır, kardeşliktir. “Vatan sevgisi imandandır” buyuran Sevgili Peygamberimiz; vatanı korumanın, bizlere yuva, yurt olan değerimizi, korumamız gerektiğini işaret etmektedir.

***

          Terör; ilimle, dinimizi güzel öğrenmekle, yaşamakla; Efendimizin yolu üzere olmakla, kin nefret gibi kötü duyguları yenmekle, kardeşçe Çanakkale Ruhu ile yenilir ve yok edilir.

          Uzun lafın kısası; terörün panzehiri “ KARDEŞLİKTİR”, “BİRLİKTE YAŞAMA İRADE VE ARZUSUDUR” , elimizdeki “İSLAM NİMETİDİR.”

           Selam; İslam kardeşliği temelinde yaşayan, kardeşlerimizin üzerine olsun…