1991 yılından itibaren, Amerika ve müttefiklerinin Irak’a saldırı başlatmaları, Irak’ta ortaya çıkan kaos ortamının yıllarca sürmesi, özellikle Saddam Hüseyin’in idam edilmesinden sonra, küresel ölçekli terör örgütlerinin ortaya çıkmasına sebep olmuştur.

***

           11 Eylül saldırıları neticesinde, El Kaide ile mücadele bahanesi ile Afganistan cehenneme döndürülmüş, emperyalizmin neticesi; küresel terör, her ortamda hayat bulmaya başlamış; Suriye, Irak, Afganistan, Afrika’nın bazı ülkeleri değişik adlarla aynı kaynaktan beslenen örgütlerin yuvalanma alanı olmuştur.

***

          Ankara’da, Paris’te, İstanbul’da, son olarak, Brüksel Havaalanı’nda küresel terör çirkin yüzünü bir kez daha göstermiştir. Terörün milleti, dininin olmadığı bir kez daha ortaya çıkmış; savunmasız, masum insanları hayattan koparmıştır.

***

          Dünyamızı, yaşanabilir olmaktan çıkması; süper güç diye ifade edilen, emperyalist güçlerin, yayılmacı politikaları ve zorbalıklarıdır. Küresel ölçekte terörün artması; detaylı sorgulanmalı, ülkelerin dış politikalarının barış ve huzur temelinde yeniden dizayna ihtiyacı vardır.

***

         BM yeniden yapılandırılmalı, dünya barışının teminatı haline getirilmelidir. Ateş bugün bizi, yarın ise tüm dünyayı yakabileceği (Paris’te Brüksel’de olduğu gibi) unutulmamalıdır. Suriye’deki belirsizliğin sürmesi ve savaş ortamının devam etmesi; küresel ölçekteki terör örgütlerinin nemalanmasına katkı sağlamaktadır. Örgütlerin; Irak, Suriye antrenman sahasına dönüşmüş, en çok zararı da milletçe biz ödemekteyiz.

***

           Küresel teröre, doğrudan veya dolaylı destek verenlerin, bilmesi gerekir ki; zaman gelir en çok onların canı yanar. Bir aslan terbiyecisi düşününüz, aslanı besliyor eğitiyor, bir gün gelip bakmışsınız aslan kontrolden çıkıp ilk önce terbiyecisini parçalıyor… durumun özeti…

***

           Küresel terörle mücadele, inisiyatif ve uluslararası işbirliği gerektirir. Benim teröristim iyi, senin teröristin kötü düşüncesi asla olmamalıdır. Anlaşılmıştır ki küresel terör, dünyayı kan gölüne dönüştürmeye niyetlidir. O takdirde kolektif anlayışla mücadele edilmeli, bataklık tamamen kurutulmalıdır.

***

           Uzun lafın kısası; yarın çok geçtir, derhal uluslararası boyutta harekete geçilmeli, teröre karşı ortak anlayış geliştirilmelidir.