DUL VE YETİM AYLIĞINA BAĞLANMA ŞARTLARI

Sevgili Okurlarım;

            Hak sahiplerinin ölüm(dul ve yetim) aylığına hak kazanabilmesinin şartları ölüm tarihi ve hak sahipleri yönünden farklılıklar göstermektedir.4/a SSK sigortalısının ölüm tarihi 01.10.2008 tarihinden önce gerçekleşmişse ,MÜLGA 506 sayılı kanun hükümlerine göre ölüm aylığına hak kazanmada aranan şartlar geçerli olacak, sigortalı 01.10.2008 tarihinden sonra ölmüş ise 5510 sayılı kanunun ölüm sigortası şartlarını sağlayabilenlere ölüm aylığı bağlanacaktır. Yine anne-babanın aylığa hak kazanmasında ,ölümün 06.08.2003 tarihinden önce olması,06.08.2003-30.09.2003 tarihleri arasında olması yada 01.10.2008 tarihinden sonra gerçekleşmesi aylık bağlanması şartlarını değiştirmektedir.

***4a SSK' lı olanların ölümlerinde hak sahiplerine aylık bağlama şartları

01.10.2008 tarihinden önce ölen 4a SSK sigortalısının hak sahipleri(  eş yada çocukları) ölüm aylığına hak kazanabilmeleri için , sigortalının ölüm tarihinde en az 5 yıl sigortalılığının bulunması ve borçlanma dahil 900 gün prim ödenmiş olması yeterlidir.Bir örnekle bunu açıklayacak olursak;

12 mayıs 2005 tarihinde vefat eden ve  700 gün prim günü olan sigortalı hak sahipleri ölen sigortalı adına 200 gün askerlik borçlanması yapıp 900 güne tamamlayarak dul veye yetim aylığı almaya hak kazanırlar.

01.10.2008 tarihinden sonra ölen sigortalı için ise borçlanma yapılmaksızın en az 900 gün ödenmiş primi olması veya borçlanmalarla 1800 gün prim ödenmiş olması gerekir.Bunuda bir örnekle açıklarsak;

1 Haziran 2010 rarihinde vefat eden , 890 gün primi olan ve 18 ay askerlik yapmış olan  bir sigortalı , 01.10.2008 tarihinden sonra öldüğü için 5510 sayılı kanuna göre yakınlarına dul ve yetim aylığı bağlanma değerlendirmesi yapılacak, 900 günden az primi olduğu için borçlanma yoluyla en az 1800 günü olması gerekecek ,askerlik borçlanması yapılsa bile 900+550=1450 gün toplam primi olacağı ve dolayı ile 1800 güne tamamlanamadığı için geride kalan eşi ve çocukları dul ve yetim aylığına bağlanamayacaktır.

***4b BAĞKUR'lu olanların ölümlerinde hak sahiplerine aylık bağlama şartları

Bağkurlu olup vefat eden sigortalılarında geride kalan hak sahiplerine aylık bağlama şartları 01.10.2008 tarihinden önce veya  sonra ölmelerine göre farklılık göstermektedir.

01.10.2008 tarihinden önce ölen 4b Bağkurlu sigortalıların değişken tarihlere göre;

--4 Ekim 2000 tarihinden önce ölenler için :1080 gün prim ödemek

--4 Ekim 2000 ile 7 Ağustos 2001 tarihleri arasında ölenler için :1800 gün prim ödemek

--8 Ağustos 2001 ile 1 Ağustos 2003 tarihleri arasında ölenler için :1080 gün prim ödemek

--2 Ağustos 2003 tarihinden sonra ölenler için:1800 gün prim ödemek

hak sahiplerine aylık bağlamanması için yeterli koşuldur.Bu süreleri hak sahipleri askerlik vb. borçlanma yoluylada tamamlayabilir.

01.10.2008 tarihinden sonra ölen 4b Bağkur'lu sigortalılar için ise geride kalan hak sahiolerine aylık bağlanması için en az 1800 gün prim ödenmiş olması yada borçlanma yoluyla 1800 gün prim gününe tamamlanmış olması gerekir.

***HAK SAHİPLERİNE İLİŞKİN ŞARTLAR

5510 sayılı kanuna göre sigortalının ölümü halinde gelir veya aylık bağlanmasına hak kazanan eş ,çocuk,anne ve babası HAK SAHİBİ olarak nitelendirilmiştir.Ölen sigortalının,

--Erkek yada kadın olmasına bakılmaksızın DUL EŞİNE,

--Çalışamayacak durumumda olan erkek yada kadın olmaksızın MALUL ÇOCUKLARINA

--Evli olmayan evli olmakla birlikte boşanan ve dul kalan , herhangi bir gelir veya aylık almayan KIZ ÇOCUKLARINA

--18 yaşını , orta öğretim görmesi halinde 20, yüksek öğrenim görmesi halinde 25 yaşını doldurmayan ERKEK ÇOCUKLARINA

--SGK kapsamında çalışmayan, çalışmalarından dolayı gelir ve aylık almayan ANNE-BABASINA

ölüm sigortasından aylık bağlanır..

Hoşçakalınız....