Müslümanlarda Diğerkâmlık Ahlakı

Diğerkâmlık başkalarını düşünmek, başkalarının hukukunu düşünüp, gözetmek hususunda fedakâr ve feragat sâhibi olmak anlamlarına gelmektedir. İslam ahlakında bu, başkalarına hiçbir şekilde zarar vermemek ve onların faydasına çalışmak anlamına gelir.
 
İnsan toplumları olarak bir arada yaşamanın en olgun ve uygulanabilir kurallarını İslamiyet koymuş ve bize iki kaynağı adres göstermiştir.
 
1- Milletinden olmakla övündüğümüz Hz. İbrahim ve beraberindeki müminler: 
“İbrahim’de ve onunla birlikte bulunanlarda sizin için güzel bir örnek vardır… Ey Ulu Rabbimiz, bizi kâfirlere deneme konusu kılma, affet bizi. Çünkü Sen tam hüküm ve hikmet sahibisin." (Mümtehine 4-5)
 
“Bizi kâfirlere deneme konusu kılma” 
İslam tarihinde düşmanların en rahat oldukları anlar Müslümanların birbirleriyle savaştıkları anlardır. İlk fitnelerden itibaren düşmanlarımız bizi devamlı deneme konusu yapmışlardır. Bizim kendi geliştirdiğimiz yara ve berelerimizi onlar ve ya onlara hizmet eden iç uzantıları daima kaşımışlar ve kapanmayacak yaralar oluşturmuşlardır. İşte bu dua onun içindir.
 
Aklımızı başımıza alalım ve düşünelim, İslam’dan başka hiçbir tasası olmayan Müslümanlar birbiriyle uğraşır mı? Birbirleri hakkında ki olumsuz haberlere araştırmadan kanar mı? Kendisine hoş gördüğü bir şeyi kardeşine nahoş görür mü? Kendisine reva görmediği bir hareket ve sözü karşıdakine reva görür mü?
 
Ey Müslüman, etrafındaki İslam’ı sevmeyenlere iyi bak! Ne ile meşguller? Bizlerin tartışmalarına ve dâhili çekişmelerimize nasıl gülüyorlar ve koltuklarına yaslanıp bizim kavgalarımızı nasıl seyrediyorlar iyi bak ve rahat mısın? düşün!
 
2- Ümmeti olmakla şereflendiğimiz Hatemü’n-nebiyyin Hz Muhammed Mustafa s.a.s.: “Andolsun ki, Resûlullah, sizin için, Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı umanlar ve Allah'ı çok zikredenler için güzel bir örnektir.” (Ahzab-21)   
 
Yüce peygamberimiz ve ashabı bizlere, diğer Müslümanları kırmak değil de düşünmek ve onların eksiklerini tamamlamak, haklarını savunmak babında mükemmel örnek teşkil etmişlerdir. İşte Mekke’den gelen muhacirlere Medineli Ensar’ın yaptıkları: 
“Daha önceden Medine'yi yurt edinmiş ve gönüllerine imanı yerleştirmiş olan kimseler, kendilerine göç edip gelenleri severler ve onlara verilenlerden dolayı içlerinde bir rahatsızlık hissetmezler. Kendileri zaruret içinde bulunsalar bile onları kendilerine tercih ederler. Kim nefsinin cimriliğinden korunursa, işte onlar kurtuluşa erenlerdir.” (Haşr-9)
 
“Kendileri zaruret içinde bulunsalar bile kardeşlerini kendilerine tercih ederler”
Var mı diğerkâmlık üzerine bundan başka söz?
 
Eğer bir Müslüman olarak diğer Müslümanların iyi halleri, terakkileri ve başarıları bize sıkıntı veriyorsa kalbimiz hasta, tedaviye muhtaç demektir.
 
Eğer diğerkâm olamıyorsak, bizler Kalem suresinde peygamberimiz aleyhisselam hakkında yüce yaratanımız cc “Sen elbette yüce bir ahlâk üzeresin” (Kalem-4) buyurduktan sonra sıraladığı rezil ahlaklara düşme riskimiz çok yüksek demektir:
 
“(Resulüm!) Alabildiğine yemin eden, aşağılık, daima kusur arayıp çekiştiren, durmadan lâf götürüp getiren, iyiliği hep engelleyen, mütecaviz, günaha dalmış, kaba ve haşin, bütün bunlardan sonra bir de soysuzlukla damgalanmış kimselerden hiçbirine mal ve oğulları vardır diye sakın uyma” (Kalem-10/14)