Altıntaş?ın Anamur?dan Gelen Sakinleri

Artık Bardat yaylası tamamen boşalmıştı. Ilıman olan Anamur sahillerinde kış hayatı başlarken Kızılcalı Ayşe nine Mehmet’ine sarılarak hasret giderdi. Ona he zaman derdi: “guzum senin mürüvvetini görmeden güzel ırabbımurufumu almasın” bu sefer de tekrarladı. Mehmet “ana ne diye hemen deyip duruyon, zamanı gelince o da olur” dedi.

1820 yılında Kızılca, 24 haneli, 98 nüfuslu bir köydü. Anamur ise tüm köyleri ve merkeziyle beraber 1300 hane civarındaydı. Bu kadar az nüfusa ve o kadar bol ekeneklere rağmen, geniş mera ve otlaklara sahip oldukları halde halk hala sıkıntı çekerdi. Mesela o yıllarda yapılan vergiye matrah olacak bir mal sayımında Kızılca köyünden iki hanenin variyeti şöyleydi:

Hane no 22 Numara: 22, Erbab-ı Ziraattenidüğü(Çiftçi)Virgü-i mahsusadan(özel vergi) bir senede vermiş olduğu kuruş:39                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Karye-i mezbure sekenesinden (anılan köyde oturan) Muhammed’in oğlu Öğey Ali İsa’nın emvalinin temettuu

Sağmal İnek re’s(baş)1Hâsılat-ı senevîsi (yıllık geliri) kuruş: Sene: 60: 7,5

Erkek Deve re’s 1, Erkek Merkep re’s 1

Mecmuundan Temettüatı7,5

Zuhuratından 102=110

 

Hane no 23 Numara: 23, Erbab-ı ZiraattanidüğüVirgü-i mahsusadan(özel vergi) bir senede vermiş olduğu kuruş:81                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Aşar ve rüsumat (vergi) olarak sene-i sabıkada (geçen sene)bir senede virmiş olduğu                                        

Hınta(buğday=) kile 1 kuruş 16 =16

Karye-i mezbure sekenesinden Ali Kahhar oğlu Hasan’ın arazi-i Emlak’ınıntemettuu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Mezru tarla dönüm.5 Hâsılat-ı senevîsi kuruş: Sene: 60: 160,Sene: 61: 140=300                         

Sağmal İnek re’s 1Hâsılat-ı senevîsi kuruş: Sene: 60: 7.5

Erkek Merkep re’s 1

Mecmuundan (tamamından) Temettüatı167,5

Zuhuratından (başka kaynaklar) 92,5=260

 

Mehmet Cuma günleri kurulan Anamur pazarına her hafta uğrar amca çocukları, Hacı Abdüllerden Hacı Vahap’la görüşürdü. Hacı Vahap, babası Halil ile beraber yedi oba daha, her sene Ermenek- Navahi bölgesinde bulunan Altıntaş yaylasına çıkarlardı. Anamur'dan Nisan ayının ilk günlerinde yola çıkan yaylacılar Anamur, Abanoz, Kazancı, Ermenek, Gargara üzerinden Altıntaş yaylasına ulaşırlardı.  Nisan ayı Anamurlu Yörükler için her sene tekrarlanan bir bayrama dönüşürdü. Anamur’danyola çıkan Hacı Abdüller Karalar-Bahşiş Yörüklerinden 10 obadan oluşan bir gurupla beraber Gargaraya kadar beraber bayram havasında yolculuk yaparlardı. Burada Hacı Abdüller Yukarı İzvid üzerinden Altıntaş’a, Bahşişler ise Serperden Başköy üzerinden Barcına inerlerdi.

 

Hacı Vahap, amca oğluna uzun uzun anlattı, zaten her yıl bu hikayeleri Mehmet dinler ve yaylalarda bir ekenekleri olmamasına yanardı. Hacı Vahap’ın; Altıntaş yaylasının hiçbir ekip kaldıranı olmadığını, bakir topraklardan oluştuğunu padişahların ve paşaların gelene gidene dere tepe dağıttığını söyledi.

 

Altıntaş Mehmet’in kafasına yattı ama yaylaların kızı Ayşe nineyi ikna edebilecek miydi? Hacı Vahap Mehmet’le bu haftalık vedalaşırken, “emmoğlu sen merak etme ben babamgille Kızılca’ya gelir ninemi ikna ederiz inşallah” dedi.

 

Kışlar, başta bahar olmak üzere çok şeylere gebeydi, ama anlaşılan bu bahar Mehmet’e Altıntaş yolu görünüyordu.