Aslanı yattığı inden tanırım

İnsanı tuttuğu dinden tanırım

Besmeleyi başta sinden tanırım

Kötü niyeti sesinden tanırım

Haksızları ensesinden tanırım

Dişçiyi de pensesinden tanırım

Prensi prensesinden tanırım

Salıyı Pazartesinden tanırım

Yazarı tarihçesinden tanırım

 

GELEMEZ

 

Her mümin evliya ola gelemez

Nasip yoksa kimse yola gelemez

Allah’ın nuruyla dola gelemez

Kardeşiyle de kol kola gelemez

Sağa alışanlar sola gelemez

Her tavuk sahte bir fola gelemez

 

 SEVİNİR

 

Kimisi ne büyük idiğine sevinir

Kimisi ne içip yediğine sevinir

Kimisi iyi laf dediğine sevinir

Kimisi eksiği gediğine sevinir

Kimisi yıkayıp yuduğuna sevinir

Kimisi kenara koduğuna sevinir