Ailelerin düşük farkındalık seviyesi, öğretmen tutumları, eğitim sisteminin eksiklikleri çocukların ruh sağlığını ve yaşamını olumsuz yönde etkiliyor. Yarışın, rekabetin, kıyaslamanın etkisiyle çocuğun önce ailede sonra okulda kendilik değeri düşüyor sonra meslekte bu düşük değeri sürdürüyor ve amaçsızca peşinden koştuğu kariyer sonucu mutsuz bir hayat sürdürüyor.

                                                                            ***   

Kişi, iş ve sosyal hayatında denge kurmayı daha mutlu olmayı çocukluk dönemindeki sosyal ilişkileri ve deneyimleriyle öğrenmeye başlar. Ancak tek hedefin bir başka arkadaşını geçmek olduğu ve akademik başarının her şeyin ötesinde algılandığı bir çocukluk döneminde mutsuz insan yetişmesi kaçınılmazdır.

                                                                            ***

Mutlu ve başarılı çocuk yetiştirmek mümkün mü?

Bütün aileler çocuğum sadece mutlu olsun istiyorum diyorlar. Bütün aileler bunu istiyormuş gibi görünürken ne oluyor da dünyada mutsuz çocukların sayısı gün geçtikçe artıyor? Çünkü aileler mutlu olmayı mutlu olmayı akademik başarı ile eşdeğer sayıyorlar. Birçok aile akıllı ve başarılı çocuk yetiştirmeyi mutlu çocuk yetiştirmek sanıyor. Aslında bu durum sanılanın tam tersidir mutlu çocuklar hayatta bir şekilde başarılı çocuklar haline geliyorlar.

                                                                             ***

Mutlu çocuk yetiştirmenin yolları nelerdir?

1.ilk adım sizin mutlu olmanız: bu size ilginç gelmiş olabilir ancak araştırmalar mutsuz aile çocuklarında daha çok davranış bozuklukları olduğunu gösteriyor öyleyse ebeveynin daha mutlu çocuk yetiştirmesi için önce kendi mutluluğunu önemsemesi gerekir kendi sosyal hayatınızı ve ruh sağlığınızı daha iyi hale getirin.

2.çabalaması yeterli mükemmel olmak zorunda değil: Bu tip aileler çocuklarının başarısından asla tatmin olmazlar. Sınavda 90 almışsa neden 100 almadığını sorgularlar. Bu mükemmeliyetçi aile çocuklarında depresyon ve kaygı bozuklukları sık görülüyor

3.çoçuğunuzla oyun oynayın: çocukla geçirilmiş oyun zamanı asla boşa geçirilmiş bir zaman değildir onların zihinsel ve duygusal gelişimlerinde önemli bir yere sahiptir. Onunla geçirdiğiniz zaman aynı odada olduğunuz zaman değildir onunla oyunun içinde olduğunuz zamandır bir şeyler paylaştığınız zamandır.