TASARRUF, TASARRUF, TASARRUF…

        Tasarruf; kaynaklarımızı verimli kullanarak, israftan kaçınmak; kul hakkından, özellikle uzak durarak genelin hakkını hukukunu korumak, millete ait olan kaynakları daha dikkatli ve bilinçli kullanmak, yarınlarımıza yaşanabilir bir dünya bırakabilmektir.

***

        Tasarruf; suyu, elektriği, paramızı, özellikle zamanımızı israf etmemek, “Har vurup, harman savurmamaktır.” Görevli olduğumuz kurumlarda kaynakları dikkatli kullanmak, tasarruf tedbirlerine azami dikkat göstermek, boşa yanan ışıklara gören göz, damlayan musluklara uzanan el olabilmektir.

***

        Bize hizmetin gereği olarak teslim edilen araçları, amaca uygun kullanmak, şahsi işlerimize tahsis etmemek, israfın her türlüsüne dur diyebilmek; 80 milyonun hakkına hukukuna riayet edebilmek; tasarrufun ve kul hakkının hassasiyet derecesidir.

***

        Milletçe tasarruf hareketi başlatmalı, farkındalık oluşturabilmeliyiz. Kısa mesafelerde yürümeyi tercih etmeli, araç kullanmamalı, bisikletli hayata odaklanmalı, hem spor yaparak zinde kalabilmeli, hem de trafik keşmekeşine dur diyebilmeliyiz. Toplu taşıma araçlarından faydalanmalı, özellikle tek kişi otomobil kullanmamalıyız.

***

        Kamudaki israfa her boyutu ile neşter atılmalı, araç saltanatından, ikramlara, hediyelere, lüks büro mobilyalarından, kaynak kullanımına kadar, hassasiyet gösterilmeli; tasarruf odaklı hizmet modeli ve devlet anlayışı hakim kılınmalıdır.

***

        Adalet timsali,  hakkın ve  hukukun numunesi, Hz. Ömer Efendimizi rehber edinmeli, “ Bir selamı bile almak için, şahsi mumunu yakma zarureti duyuyorsa” düşünmemiz, şapkamızı önümüze koyma mecburiyetimiz vardır.

***

         Bir gün A’ dan Z’ ye hesaba çekileceğimiz unutulmamalı, israftan ve kul hakkından uzak durmak için büyük gayret gösterebilmeliyiz. ”Har vurup, harman savurursak”  ne elimizde, ne de avucumuzda bir şey kalır, namerde el avuç açmak ,mecburiyetinde kalabiliriz.

***

         Hasıl-ı kelam; tasarruf ölçülü olmaktır. Kaynaklarımızı ihtiyacımız kadar kullanmak, israf boyutundan şiddetle kaçınmak, bize teslim edilen kamu kaynaklarını yed-i emin hassasiyeti ile muhafaza edebilmek, şahsi çıkarımız için kullanmamak, vicdanen huzurlu olabilmektir.

        Selam; her şeyi ile tasarruf edebilen, kaynakları verimli kullanan, duyarlı, hassas kardeşlerimizin üzerine olsun…