Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa aleyhisselam ömrünün çocukluk kısmında da putların önünde asla secde etmemiş ve eğilmemiştir. Kırk sene tek Allaha iman etmiş peygamberi bir ahlakla yaşamış vahi kırk yaşına geldiğinde nazil olmaya başlamıştır. İlk emir olan okumadan sonra ikinci emir Müddessir suresiyle temizlenerek yani abdest alarak namaz kılmak olmuştur.  Şunu belirtelim ki bu namaz o zamanlar peygambere emir, ümmeteyse tavsiye niteliğindeydi. Namazın asıl farz oluşu Medine dönemine rastlamaktadır. Hazreti Cebrail yüce peygamberimiz hazreti Muhammed’e (SAV) namazın nasıl kılınacağını öğretti, peygamber efendimiz de bu emri ilk olarak hanımı hazreti Hadice’ye (RA) anlattı. Hazreti Hadice radıyellahü anh dedi ki ya Muhammed Cebrail senin önünde namaz kıldı, sen öğrendin şimdi sen dahi namaz kıl da ben öğreneyim deyince resul aleyhisselam namaza onun önünde başladı ve bilfiil Hatice annemiz de öğrenmiş oldu. Hazreti Ali bu sırada dokuz yaşında idi, onlar namaz kılarken görüp geldi ve sordu, hazreti Hadice’ye ne kılarsınız dedi, Hadice annemiz  de namaz kılarız deyince peygamberimize döndü, resullüllah efendimiz dedi ki: ya Ali gel sen dahi bizle namaz kıl.

Hazreti Ali (RA) dedi ki ya Muhammed önünde put görünmez kime secde kılarsınız diye sordu.

Resul aleyhisselam dedi ki yaradan tanrıya secde kılarız.

Hazreti Ali o zamanlar kendisi asla, çocuk olması dolayısıyla yapmasa da herkesin putlar önünde secde ederek, rükû yaparak eğildiğini kabede izlemişti. Hazreti Ali 9 yaşında ki bir çocuk olarak bunun üzerine peygamberimize şöyle dedi: şimdi varayım namaz kılma konusunu atama danışayım. Ali resulüllah yanından çıktı atasının yanına varmadan durup düşündü ve danışmadan geri geldi ve dedi ki ya resulellah Allah beni atama danışarak, sorarak mı yarattı ki şimdi ibadet etmek için atama sorayım. Alinin bu dâhice görüşü üzerine efendimiz aleyhisselam ona da namazın kılınışını öğretmek üzere söze ve harekete başladı. Ya Ali tekbir getir! Ali:  Allahü Ekber dedi. Ve peygamberimiz sallellahü aleyhi ve sellem erkeklerden ilk Müslüman olan dokuz yaşındaki hazreti Aliye namaz kılmasını öğretti.

Hz Alinin Analığı Keşif Dehası

Hazreti Ömer radıyallhü anh halife olduğu sırada iki kadın Hz. Ömer katına davaya geldi yanlarında bir genç oğlanla geldiler. Biri ya Ömer bu oğlan benimdir bana ver, diğeri de o yalan söylüyor, benimdir bana ver diyordu. Hazreti Ömer siz kim siniz necisiniz? diye sorgulamaya başladı. Şehit karısıyız dediler, sizi buralarda tanıyan var mı diye sorunca da yabancıyız cevabını verdiler. Hz Ömer durumdan aciz kaldı bu sırada Hz Ali kerremallahü vecheh oradaydı. Hz Ali geldi bunların davasını işitti ve dedi ki bu iki davacının birisinin sözünü dinleyip diğerinin sözünü dinlememek reva değildir. Hz Ömer ya Ali o halde ne yapalım dedi. Hz Ali iki kadını da dinledikten ve çocuğun anası oldukları iddiasını duyduktan sonra dedi ki: bu oğlanı iki parçaya ayıralım bir paresini birine verip diğer paresini öbürüne verelim, götürsünler. Hazreti Alinin sözünü duyan kadınlardan birisi hemen ileri sıçradı ve ya Ömer sakın çocuğa zarar vermeyin, o çocuk bu kadınındır verin götürsün, dedi. Diğer kadın ise evet en doğrusu onu ikiye ayırmaktır, kesin diye seslendi. Bunun üzerine gerçek ana anlaşıldı ve çocuğu ona teslim ettiler.