MEB’TE KARİYER BASAMAKLARI BİLMECESİ

        Mesleklerde uzmanlaşmanın somut göstergesi; kariyer basamakları merdivenlerinden hakkaniyet ölçüleri içerisinde yükselerek, vatanımızın inkişafı için artı değer sunabilmektir.

***

        Askeriyede, emniyet teşkilatında, sağlıkta v.b kurumlarda rutin şekilde kariyer basamakları uygulanırken, eğitimde 2006 yılında uygulamaya konulan sistem bir kez uygulanmasına rağmen öğretmenlikte istenilen uygulama bir türlü faaliyete geçirilememiştir.

***

        Uygulamaya konulduğu yıl meslekte sekiz yılını dolduranlar sınava girerek, artı değerlendirme puanları ile uzman öğretmen vasfı kazanmış iken, 11 yıldır neden tekrar sınav yapılmamıştır? Hasbe’l kader 7 yıl 11 ay hizmet yılı olan bir öğretmen sınava girememişken, bir ay farkla sınava girenler arasındaki adalet neden 11 yıl geçmesine rağmen sağlanmamıştır?

***

        20 yıl çalışmış, bir öğretmen hala uzman öğretmen olamamışsa, sınavın her yıl düzenli bir şekilde yapılmamış olmasından kaynaklanmakta, meslek içi adaletin zedelenmesine sebep olunmaktadır.

***

        Misaller vermek istiyorum. Bir astsubayın ne zaman üstçavuş olacağı ne zaman kademe alacağı, ne zaman kademeli başçavuş olacağı kanunlarda ifade bulurken, bir subayın ne zaman teğmen, üsteğmen yüzbaşı, binbaşı, yarbay, albay… olacağı belli iken; emniyet teşkilatında polis, komiser, baş komiser, şube müdürü, emniyet amiri, emniyet müdürü… sınıflandırılmış durumda iken, onlarca yıldır, kamuoyu önünde gündemde tutulan uzman öğretmenlik, başöğretmenlik kariyer basamakları bir türlü uygulama alanı bulamamıştır.

***

        10 yılını dolduran uzman öğretmen, 20 yılını dolduran başöğretmen olacağı dilendirilmesine rağmen uygulamaya geçilmemesi, 2006 yılında uzman öğretmenlik sıfatı kazananlardan sonra diğer öğretmenlerin onca yıldır beklemesi adaleti tesis edememektir.

***

        Milli Eğitim Bakanlığı personel bakımından en büyük kurumdur. Bu kurumun başarılı olabilmesi en başta öğretmenlerin motivasyonlarının üst düzeyde olmasına, kariyer basamakları gibi beklentilerin karşılanmasına ayrıca özlük haklarının düzenlenmesine bağlıdır.

***

        Hasıl-ı kelam; MEB’ te kariyer basamakları düzenlenmesinin uygulamaya konulması bir zorunluluktur. Kariyer basamakları personelin önünü açan, başarı çıtasını yükselten anayasal bir haktır. MEB’ te kariyer basamakları bilmecesi, çözülmesi gereken öncelikli konular arasındadır.