Kör, Âmâ, Görme engelli

Kör lafzı kaba düşüyor diyenler eskiden ama derlerdi, şimdilerde daha kibarı olan engelli kelimesi denmeye başlandı.  

Beyaz Baston ise amaların fark edilmek için kullandıkları asaya deniyor. İnternet tarifi de şudur. “Görme özürlülerin yürürken kullandıkları madenî çubuk”

Hiç düşündük mü Kur’an ne diyor görme engelliler hakkında?

Kutsal kitabımız Kur’an’da görme engelli manasında âmâ kelimesi 13 yerde geçmektedir. Bunların bir kısmı görme engellilerin muaf olduğu hususları, bir kısmı görenle görmeyenin eşit olamayacağını bir kısmı da gözü olduğu halde gerçeği göremeyen ve hakikate iman etmeyenleri konu almaktadır.

Görme engellilerin İslam’da muaf olduğu hususu anlatan ayetlerden birisi:

“Köre güçlük yoktur, topala güçlük yoktur, hastaya güçlük yoktur. (Bunlar savaşa katılmak zorunda değillerdir.) Kim Allah’a ve Peygamberine itaat ederse, Allah onu, içlerinden ırmaklar akan cennetlere koyar. Kim de yüz çevirirse, onu elem dolu bir azaba uğratır.” (Fetih 17)

Görenle görmeyenin aynı olamayacağını teyit eden ayetlerden birisi:

“Kör ile gören, iman edip salih ameller işleyenler ile kötülük yapan bir değildir. Siz pek az düşünüyorsunuz.” (Mümin 58)

Gözleri gördüğü halde hakikati idrak edemeyen gerçek körleri anlatan ayetlerden birisi:

“Rabbinden sana indirilenin gerçek olduğunu bilen kimse, (onu bilemeyen) kör gibi olur mu? (Bunu) ancak akıl sahipleri anlar.” (Ra’d 19)

Görme engellilerin kullandıkları Baston yüzyıllar boyunca körler tarafından kullanılmış olan bir araçtır.

Beyaz Baston

Ancak bugünkü bildiğimiz ilk baston kaza sonucu gözlerini kaybetmiş olan James Biggs adlı bir fotoğrafçı tarafından 1921 yılında Amerika Birleşik Devletlerinde geliştirilmiştir. James Bidds motorlu taşıtlardan kendini korumak için sürücülerin görebilmesi için bastonunu beyaza boyamaya karar verdi. Ancak 1931 yılına kadar beyaz baston topluma mal olan yaygın bir uygulama değildi.

Şubat 1931' de Fransa' da Guilly D' herbemont adlı bir kişi ilk defa körlerin katıldığı ulusal beyaz baston hareketi olarak bir kampanya başlattı.  

Mayıs 1931' de BBC Radyosu beyaz bastonun uluslararası düzeyde körleri temsil eden bir sembol olarak kabul edilmesini önerdi.

Görme engelliler hakkında istatistikler

Her beş saniyede bir kişi ve her dakika bir çocuk kör olmaktadır (IAPB)

Körlük, yalnızca bir sağlık problemi değil aynı zamanda sosyal bir engeldir.

 2000 yılında dünyada 45 milyon insan kördü. Her yıl bu sayıya 1-2 milyon kör eklenerek artmaktadır.

Gelişmiş ülkelerde ileri yaşta her altı kişiden birinde yaşa bağlı körlük, gelişmekte olan ülkelerde ise çocukluk çağı körlükleri önde gitmektedir.

Her 5 körlükten birinin tedavi edilebilir olduğunu bilen Birleşmiş Milletler (BM) İsviçre Cenevre'de 1997 yılında VISION 2020 Görme Hakkı İnsiyatifini başlattı.

Bu girişime paralel ülkemizde 1997 yılında Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Körlükle Mücadele Ulusal Referans Merkezi (KÖMER) faaliyet göstermeye başladı.    

Cenab-ı hak cümlemizi maddi ve manevi körlükten muhafaza buyursun, âmin.