VATANIM İÇİN NE YAPIYORUM?

         Vatanımız; evimiz, yuvamız, güvenli barınağımız, en mukaddes değerlerimizdendir.

 

        Ülkelerin devamı, gelişmişliği huzur ve barışı vatandaşların katkısı ve çalışkanlığı ile orantılıdır.

 

        “Bu gün Allah için ne yaptım?” dediğimiz gibi “Vatanım, ülkem için ne yapıyorum?”  Varlığım ile fayda mı, yoksa zarar mı veriyorum? diye sorgulanmalı, vatandaşlık sorumluluğu, bilinci ile hareket tarzı geliştirilmelidir.

 

        Herkes söylemleri ile vatansever olduğunu iddia ediyor. Vatanseverlik, vatan için somut ne yapıyoruz? Gayretimiz, milletimizin hayrına mı, yoksa şerrine mi olduğuna bakmak lazım.

 

        Kimileri, vatanımızın kalkınması için çalışırken, ülkemizin bölünmesi parçalanması için de çalışanlar maalesef sayıca çoğaldılar. Kimin ülke hayrına, kimin şerrine çalıştığını kestirmek güç olmasa gerek…

 

        “Vatan, çalışkan insanlarla kaimdir.” Kim ki ülkenin huzuru, barışı, güvenliği ve kalkınması için gayret sarf ederse alın teri değerlidir, vatan için değerdir. Taş üstüne taş koyanla, terör estirenler hiç bir olur mu?

 

        Benim ülkem, bizim ülkemiz şuuru; daha küçük yaşlarda aşılanmalı, vatanseverlik gönüllere nakşedilmeli, ülkesi ve milleti ile bölünmez bütün olmak için sağlam bağlarla birbirimize bağlanmalıyız.

 

        Her gün kendimiz için bir şeyler yapmaya çalışırken, ülkemizin gelişmesi, huzur ve refahı geleceğimiz için de gayret göstermemiz fazlası ile icap eder. Bilimde, fende, sanayide, teknolojide her alanda önder olmak için fert fert çalışmak, katkı sunmak, emek vermek, zihin yormak, hayal etmek, gerçekleştirmek gerekir.

 

        Afrin operasyonu vesilesi ile kimin vatansever, kimin düşmanların safında olduğunu; sosyal ağlardan kin kusanları, gerçek yüzleri yakinen müşahede etme fırsatı elde ediyoruz.

        Hasıl-ı kelam; “Bugün ülkem için ne yaptım?” diyebildiğimiz müddetçe ülkemiz ilelebet payidar olacaktır.

         Selam; ülkemiz için alın teri akıtan, milletin hayrına çalışanların üzerine olsun.