MESLEKİ EĞİTİM, ZORUNLULUKTUR

        Hayatımızla, meslekler iç içedir. Mesleklerin çeşitliliği her gün artmakta, mesleki ve teknik eğitimin niteliği önem kazanmakta, çekirdekten yetişme elemanlar, mumla aranır hale gelmektedir.

***

        Mesleki eğitim, çalışma hayatımızın en önemli unsuru olmalıdır. İyi yetişmiş, kaliteli, mesleki eğitimini almış gençler, sanayinin bel kemiğidir. Zaman zaman sanayide işimiz oluyor, oto tamircisine v.b gidince, ustalar eleman yokluğundan muzdarip… Ara eleman, çırak, kalfa bulmakta zorlanıyorlar. Bu durumun; mesleki eğitimin, diğer ortaöğretim kurumları arasındaki okullaşma oranını bilmemizde, faydalı olacağını düşünüyorum.

***

        Halkımız, genelde iyi bir akademik (düz) lisede, çocuğunu okutmayı düşünmekte, mesleki eğitim rağbet görememektedir. TEOG ‘da yüksek puan alanlar, fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, anadolu liseleri, kalitesini ispatlamış anadolu imam-hatip liselerini tercih etmekte, belli bir puan diliminin altında kalanlar mecburiyet karşısında mesleki ve teknik liselerini listenin sonuna eklemekteydiler.

***

        Mesleki eğitimi tercih edecek çocuklarımız da fen lisesi kazanan çocuklarımız kadar, akademik başarısı yüksek olmadıkça mesleki eğitiminin lüzumunu  kavrayamayız,  gereken önemi veremeyiz. İmam hatip liselerinin nasıl ki orta kısımları açılmışsa, önemli ise mesleki ve teknik eğitim veren, liselerin de orta kısımlarının açılması zorunluluktur. İlkokuldan sonra iyi bir yönlendirme sistemi olmalı, teknik ve mesleki duyarlılığı, kabiliyeti olan çocuklarımız mesleki eğitime teşvik ve kanalize edilmelidir.

***

        Okul öncesi eğitim için hatırlarsınız “7 çok geç” sloganımız vardı. Bence mesleki eğitim içinde 15 yaş lise düzeyi çok geçtir. 10-12 yaş tam mesleki eğitime geçiş dönemidir. “Ağaç yaş iken eğilir.” 15 yaşından sonra mecburiyetten dolayı tercih etmiş gençlerimizden hangi verimi bekleyebiliriz? Bir de kalbur altı diye tabir ettiğimiz, başarı düzeyi düşük öğrencilerle “Meslek Lisesi, Memleket Meselesi” hedefine asla ulaşamayız.

***

        Sanayi eğitim külliyeleri, ortaokul dahil olacak şekilde sanayi merkezlerinde planlanıp, çağın gereklerine göre dizayn edilmeli, sanayicilerin özel mesleki okul açmaları teşvik edilmeli, mesleki eğitim 1. öncelik olmalıdır.

***

        Hasıl-ı kelam; Her mesleğin okulu planlanmalı, sanayinin lokomotifi mesleki ve teknik eğitim olmalıdır. Meslek liselerin de orta kısımları açılmalıdır. Memleketimiz, mesleki eğitim ile kalkınacak, işsizliğe de derman olacaktır.

        Selam; üreten ve çalışanların üzerine olsun…