Müslümanlarca değer verilen mübarek üç aylara, manevi atmosfere, rahmeti bol iklim kuşağına girdik. Sonsuz hamd-ü senalar ediyoruz. Hakkıyla müstefit ve müstefiz olabilme duası ile…

***

        Üç aylar; hususi kıymet verdiğimiz manevi iklimlerimizdendir. Az zamanda yapılan ibadetlerle, çok yol kat edilebilen rahmet, mağfiret aylarıdır. Üç ayların ilki Receb’ül Mürecceb “Şehrüllah” yani Allah’ın ayıdır. Şaban’ül Muazzam, “Eş’şaban-ü şehri” diye ifade buyrulan peygamberimizin ayıdır. Ramazan-ı Şerif ümmetimin ayı buyrulan içerisinde bin aydan hayırlı “Kadir Gecesini” barındıran oruç, zekat, rahmet, mağfiret ve cehennemden azat olma ayıdır.

***

        Manevi iklimler; yıl boyu yaptığımız hata ve günahlardan temizlenme, kalbimizi ruhumuzu arındırma, tezkiye ve tahliye etme mevsimidir. İçerisinde kandilleri barındıran üç aylar, Rabbimizin bizler için sunduğu fırsat ve ganimet kapısıdır.

***

        Oruçlarımızla, Allah’a yaklaşmak; sadaka ve zekatlarımızla malımızı temizlemek; nefsimizi terbiye etmek; fakirin aç ve susuzun haliyle hallenmek, manevi iklimlerle mümkündür. Manevi hayatımızı süslemek, saf ve duru hale gelmek; fırsat kapısını aralamak, o iklime dahil olmakla mümkündür.

***

        Manevi kazanımların kat kat olduğu iklimler, ansızın gelir ve gider. Mühim olan haberdar olup, değer verebilmek; hakkıyla bereketinden istifade edebilmektir. Recep ve Şaban aylarında oruç tutabilmek, sünnettir. Efendimiz Ramazan Ayı orucundan sonra Recep ve Şaban aylarında oruca ehemmiyet vermiş gündüzleri saim ( oruçlu), geceleri kaim vaziyette; namazla, ibadetle, zikirle, dua ile meşgul olmuşlardır.

***

        Dünyamızın ve ukbamızın mamur olmasını istiyorsak; içinde bulunduğumuz sıkıntıları bertaraf etmek, milletimizin beraberliğini yeniden tesis etmede, manevi iklim aylarında özellikle dua ve ibadetlerle yakarmalı yegane güç ve kuvvetten isdimdat edebilmeliyiz.

***

        Hasıl-ı kelam; Eşhur-u hurum aylarından olan manevi iklim ayları kapımızı çaldı. Kapımızı sonuna kadar açalım da, bereketinden biz de istifade edelim.

        Selam; Manevi iklimlerden, istifade etmek için gayret gösterenlerin üzerine olsun… Ey Allah’ım bizleri senin yolunda, gayret gösterenlerden eyle… Amin…