Muhtarlık biriminin tarihçesini hiç araştırdınız mı? Bu birimin temelleri ilk olarak 1829 senesinde İstanbul’da atılmış.

***

 II. Murat Yeniçeri Ocağı’nı ortadan kaldırması sonucu Yeniçerilerin yokluğunda tehlikeye meydan vermemek ve küçük birimlerin güvenliğini koruyabilmek için muhtarlık teşkilatını kurmuş.  Bu birimlerin düzenlenmesi ise yasal olarak ilk kez 1864 senesinde gerçekleşmiş. Bu yasanın adı Teşkil-i Vilayet Nizamnamesi olarak biliniyor.  1876 senesinde yapılan İdare-i Umumiye-i Vilayet Nizamnamesi ile muhtarların görevleri daha ayrıntılı ve net bir şekilde ortaya koyulmuş.  Ancak bu yasa ile muhtarlıklar ve mahalli yönetimler ile ilgili bütün düzenlemeler yürürlükten kaldırılmış ve bunun neticesinde muhtarlık görevleri son bulmuş. Mahalle muhtar ve ihtiyar heyetleri, 1913 tarihli İdare-i Umumiye-i Vilayet Kanunu ile kaldırılmış olduğu halde, varlıklarını mahallelerdeki kamu hizmetlerinin bir gereği olarak 1933 yılına kadar fiilen sürdürmüşler. Bu tarihte çıkartılan 2295 sayılı kanunla varlığı sona erdirilen kuruluşun görevlerini, zabıta ve belediye gibi bazı kuruluşların yapması öngörülmüş. Ancak 10 yıllık bir uygulamada mahalle muhtarlarının boşluğu doldurulamamış. 1944 tarihli ve 4541 sayılı Şehir ve Kasabalarda Mahalle Muhtar ve İhtiyar Heyetlerinin Teşkiline Dair Kanun ile Kanunun uygulama şekil ve esaslarına dair 1945 tarihli tüzük çıkarılmıştır ve bugünkü şeklini almış. Günümüzde varlığını koruyan ve muhtarlık mahalle yönetimini düzenleyen yasa 05.04.2004 tarihinde Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul edilmiş.

***

Yeri hiçbir zaman doldurulamayan muhtarlar, şimdilerde ise mahalleler ve hükümet arasında köprü görevi görüyor. Onlar bizden biri… Çoğumuzun babası, amcası, abisi ya da komşusu…

***

Hepinizin bildiği gibi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde zaman zaman muhtarları ağırlıyor. Muhtarlık vazifesinin önemini her fırsatta dile getiren Erdoğan, son olarak muhtarların farklı kültürleri görebilmesi için yurt dışı gezilerinin organize edilmesi talimatı vermişti. Erdoğan’ın talimatı üzerine harekete geçen İçişleri Bakanlığı, 5 ilden 50 muhtarı bugün İspanya’nın Endülüs bölgesine götürdü.

***

Sizce de çok güzel bir uygulama değil mi? Değişimin tabandan başlaması. Her ne olursa olsun Türkiye değişiyor, gelişiyor. Umarım bu gezi muhtarlarımız için faydalı olur.