YARIN 1439/2018 RAMAZANI BAŞLIYOR!

H. 1439 Ramazan ayı 2018 yılının 16 Mayısı itibarıyla yarın Çarşamba günü başlamış olacaktır.

Bu ramazan ayını en iyi değerlendirme yöntemlerinden birisi kendine yeterli ve fazlası olanların etraflarına bakmalarıdır.

Namazımızı beşe beş daha ekleyerek kendi adımıza çoğaltabiliriz. İşrak namazı, duha namazı, evvabin namazı, teheccüt namazı ve tahiyyet namazını pek ala kılarak bunu ona çıkarabiliriz.

Bu bedeni bir ibadettir ve tamamen şahsidir ama sosyal ibadetimiz olan zekât, sadaka ve infak asıl ramazanda öne çıkması gereken ibadetlerimizdir.

Bir defa umreye gidenler ve hac görevini ifa edenler tekrar umre ve hac arzularını frenleyerek etraflarına bakmalılar, kırık kalpler, yırtık elbiseler ve aç mideler göreceklerdir, onları onarmaya çalışmalıdırlar.

Bu ramazanda da etrafımıza bakmak durumundayız, bu ayda, öğrencilerin ihtiyaçlarını gidermek, mültecilere, komşulara, fakirlere, istemekten utanıp sıkılarak köşesine çekilenlere, borçlulara, yolculara yardım etmek ve biriktirdiklerini dağıtmak zorundayız.

Ramazan, Arapça bir kelimedir. Bu mübarek ay'a Ramazan isminin verilmesindeki hikmet şöyle belirtilmiştir:

 Ramazan kelimesi rameda kökünden gelmektedir ki bu kelimenin susuzluk, sıcaklık, hararet anlamlarına geldiği malumdur, ramazanda oruç tutan kişinin en fazla daraldığı konu sıcaklık ve susuzluk olması hasebiyle bu ad verişmiştir.

Ramazan ayı 12 ayın en faziletlisi olarak onlara sultan olmuş ve on bir ayın sultanı adını almıştır.

Zira Kur’an bu ayda inmeye başlamıştır.

Bin aydan daha hayırlı addedilen kadir gecesi bu aydadır.

İslam’ın ana maddelerinden oruç bu ayda farz kılınmıştır.

Teravih namazı bu ayın akşamları kılınmakta ve yoğun bir ibadet atmosferine girilmektedir.

Bu ayda tutulan oruçla ve idrak edilen kadir gecesiyle ve bu ayın sonunda itikâfa girmekle Müslümanlar Allahlı cc beraber olmanın, onunla konuşmanın ve onun müjdelerini almanın hazzıyla mahzuzdurlar.

Peygamberimizin Mekke’den Medine’ye hicreti 622 de oldu, Ramazan orucu 624’te yani hicretten iki yıl sonra Medine-i münevverede farz oldu, Zekât da 624’te Ramazan ayında farz oldu.

Zekâtla orucun kardeşliği ve aynı ayda ifa edilmelerinin hesabi uygunluğu önemlidir, şöyle ki: 355 gün olan hicri kameri (ayın dönüşüne göre) yıllar 36 yılda bir 365 gün olan şemsi (güneşin dönüşüne göre) miladi yıla göre bir yıl kaybeder. Bu bakımdan zekâtını her ramazan ayına hesaplayarak ayarlayıp veren bir kayıp yaşamaz ama miladi yıla göre hesaplayanlar 36 yılda bir yıl zekât vermemiş olacaklardır.

Ayrıca ramazan ayı içinde verilmesi zorunlu olan ve sadece bu ayda verilen fıtır sadakası da önemli bir ramazan hediyesidir.

Bu Yılki Ramazan Sayfamız Hakkında

Ramazan sayfası bu yıl Rasyonelhaber’de bambaşka bir formatta yayına başlıyor.

Âcizane hazırlamaya çalıştığım Ramazan Sayfası bu yıl bambaşka ve dopdolu olarak gazeteniz Rasyonelhaber’de. 

1439 / 2018 Ramazanında Dünyevileşme / Sekülerleşme yani ferdî laikleşme konusunu her gün bir örnekle masaya yatırıyor,  teşhis ve tedavi yöntemleri hakkında hasbihal ediyoruz.

Türk basınında ilk defa, 1400 yıldır camilerde, taziyelerde, açılışlarda ve namaz sonralarında okunan 30 aşr-i şerifin tahlil ve manalarını okuyacaksınız.

Peygamber efendimizin sünnet ve hadislerine Buhari dersleriyle vakıf olacaksınız.

Dünyada, Türkiye’de ve Konya’da İslam’ın enlerini tanıyacaksınız.

Ayrıca ibret veren dörtlükler ve göz yaşartan menkıbeler yanında “Hasn İle Hasan’ın Sohbetleri” adlı Kur’an’dan tebliğleri anlatan  eseri tefrika halinde takip edebileceksiniz.