Yıldırımın etkilerinden korunmak için binaların çatısına malumunuz olduğu üzere paratoner yerleştirilir. Yıldırımın elektrik akımını toprağa aktaran paratoner, insan hayatı için önem arz eder.

***

        Önceki ümmetlerde belalar toplu olarak gelir, kavimler helak olurdu. (Nuf Tufanı, Lut Kavmi’nin helâkı…) Efendimizin (S.A.V)’in duaları hürmetine Ümmet-i Muhammed’e toplu bela gelmiyor.

***

        Bir insanın küfrünü aleni görüp; elimizle, dilimizle düzeltemez isek veya kalbimizle buğuz edemiyorsak bu vebal hepimiz üzerinedir. Fuhşiyat alenileşirse, küfür, isyan, tuğyan çoğalmışsa her birebirimizin emr-i bil ma’ruf nehy-i ani’l münker vazifemiz vardır. Bu vazifemizi yapamıyorsak bela gelmemiş ise muhakkak geceleri göz yaşı döken paratonerler vardır.

***

        Sabiler, meczuplar, dervişler, halk arasında deli olarak bilinen ancak gerçekte veli olan Allah’ın kulları , Kur’an bülbülleri, gecenin seher vaktinde dua eden dua askerleri… aynen bir paratoner gibi Mevla’mızın gazabının sönmesinde etkileri muhakkak vardır.

***

        Allah dostları, dua ve ilticaları ile küfrün şiddetini önlemede paratoner olmakta; geceleri duaları ile nazlanarak, rahmetin tecelli etmesine, belaların def olması, insanlığın kurtuluşu için seccadeleri gözyaşları ile ıslatmaktadırlar.

***

        Daha günah yazılmamış, 10- 12 yaşlarında Kur’an bülbülleri gece teheccüde kalksa Mevlam, onların duası sebebi ile üzerimize sağnak sağnak yağması icap eden, belaları kaldırmaz mı?

***

        Dua belalara karşı kalkan, aynı zamanda paratonerdir. Birbirimize kalbi (içten) yapığımız dualar da belaların def’i için önem arz eder.

***

       Kimlerin paratoner görevi yapabileceğini kestiremeyiz. Sokaklarda aklını yitirmiş divane divane dolaşan, engelli kardeşlerimiz bizim için bir nimettir. Onlara sorumluluk yüklenmeyişi onlar sebebi ile bizim müstehak olduğumuz belalar kaldırılabilir.

***

        Allah yolunda ter akıtanlar, hamele-i Kur’an kardeşlerimiz de paratoner gibidir…

        Hasıl-ı kelam; ağlayacak, göz yaşı dökecek o kadar hatalarımız, günahlarımız var ki içerisinde bulunduğumuz rahmet, mağfiret ve cehennemden azat olma ayı hürmetine kendimizi çekaptan geçirmeye, Ümmet-i Muhammed’in birliği, dirliği, huzur ve selameti için dualara ve kenetlenmeye ihtiyacımız var.

        Ne mutlu paratoner olabilenlere!