AMERİKA VE ÇIFIT ÇOCUĞU İSRAİL

Her ramazanı Müslümanlara zehir etmeye ant içmiş olan Amerika ve onun çıfıt veledi İsrail yine tarihi bir katliama imza atarak 1439 2018 ramazanı girerken Kudüs’ü silahsız olarak savunan Müslümanlara ateş kustu.

Elçiliğini Kudüs’e taşıyarak büyük bit fitne ateşi yakan ABD denen canavar durdurulmalı, kendi sınırlarına çekilmeli, diğer ülkelerdeki bütün üsleri kapatılmalıdır.

Bu katliamı BM’nin kınamasına bile veto hakkını kullanarak izin vermemektedir. BM’de veto hakkı kesinlikle kaldırılmalı veya 15’e çıkarılmalıdır. Üçte iki çoğunluk kararı veto hakkının yerini almalıdır.

BM 26 Haziran 1945 tarihinde San Francisco’da imzalanmış ve 110.

Maddeye uygun olarak 24 Ekim 1945’de yürürlüğe girmiştir. 

Bugün, artık tüm işlevlerini yerine getiremez durumda olan BM yıkılarak yeniden bir BM kurma zamanı gelmiştir. 1945 yılındaki şartların hiçbirisi bugün yoktur üstelik çok değişik şartlar ve olgular meydana gelmiştir.

Güvenlik konseyinin daimi üyeleri dünyayı tek başına idare eder hale gelmişlerdir, hiçbirisi Müslüman olmayan bu ülkeler Müslümanlar lehine olan hiçbir karara evet demedikleri gibi aleyhlerine olan her karara onay vermektedirler. Ayrıca BM’nin bir ülkede sürekli kalması da bir sıkıntıdır.

Daimi üyelik kaldırılmalıdır ve her ülke nüfusuna göre eşit şekilde temsil edilmelidir. Daimi üyelikte ki veto hakkı kaldırılmalıdır ve yeniden düzenlenmelidir. Değişmeyen tek şey olan değişim burada da mutlaka uygulanmalıdır. 

Bu haliyle BM hem bir Hristiyan kulübü hem de 1945 yılının galip devletlerinin kurduğu ve bu güne hiç uymayan bir dar gömlektir. Ayrıca BM merkezi ABD’den alınmalı değişimli yapılmalıdır.

1945 yılında Müslümanların dünya nüfusunun oranına göre bugünkü oran çok değişmiştir, bugün neredeyse dünya nüfusunun dörtte biri Müslümandır bu rakam olarak iki milyara dayanmıştır ancak BM de halen bir Müslüman daimi üye yoktur.

Görevleri dünya barışını sağlamak olan BM son yıllarda İslam ülkeleri bir bir işgal edilirken ve dış kışkırtmalarla halkları birbirini kırarken kıllarını bile kıpırdatmamaktadırlar. Yeraltı kaynakları bol olan İslam ülkeleri iç kargaşaya sürüklenince derhal müdahale ederek menfaatlerini korumaya alan bu ülkeler Mısır ve Suriye gibi fakir İslam ülkeleri yıllardır birbirini yerken sadece seyre dalmış haldelerdir.

BM de etkin ve veto yetkili beş ülke üç kıtadan Müslüman olmayan inanç sahibi ülkeler olup koca Afrika’dan ve İslam coğrafyasından bir üyenin olmaması bu bölgenin kanlar içinde olmasının büyük bir etkenidir.

Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın yapısının tekrar gözden geçirilmesi ve tüm dünya ülkelerine giriş kısmında da ifade edildiği gibi adil ve eşit bir şekilde hizmet verebilecek konuma getirilmesi veya yeniden gözden geçirmek gerektiği son birkaç yılda yaşanan olaylardan iyice belli oldu artık.

 BM Güvenlik Konseyi beş “Daimi Üye” ülkeden, 10'da “Geçici Üye” ülkeden oluşmaktadır. “Daimi Üye”lerden tek bir tanesinin bile “Hayır” demesi, diğer 4 “Daimi Üye” ile 10 “Geçici Üye”nin “Evet” oylarının geçersiz olmasına ve uygulanamamasına neden olmakta ve önüne geçilmez haksızlıklara yol açmaktadır.

Zira dünyada bu beş “Daimi Üye” ülkenin etnik yapısından, düşünce tarzından, inancından ve olayları değerlendirmesi ile bakışından başka etnik oluşumlar, düşünceler, inançlar, değerlendirmeler ve bakışlar da bulunmaktadır.

Beş  “Daimi Üye” ne derse ve hangi konu üzerinde mutabakata varırsa o karar uygulanmakta ve tüm dünya karşı görüşte olsa bile nazara alınmamaktadır.

Bu nedenle BM yeniden kurulmalı diyoruz!

Ben İslam dünyasının uyanacağından ve büyük bir birlik kurarak dünya hâkimiyetini ABD ve AB'nin elinden alacağından eminim inşallah.

Ortadoğu'da ve Asya'da kan gövdeyi götürürken AB ve ABD sadece iki tarafa silah satarak ticaretin keyfini çıkarıyorlar. Ama uzun sürmez. İnşallah bundan ders alırız da aramızdaki fitneleri yanmadan söndürürüz.