Temel; adı üstünde bir olgu ya da nesnenin başlangıcı ve taşıyıcı omurgasının, genellikle en önemli kısmıdır..
Değer; ise kıymet gibi sonradan edinilenden bir özellikten ziyade, bir şeyin orijinalinde var olan pozitif bir anlam ve özellik olarak kullanılır.
Eğitim; kelimesinin anlamını izaha bile gerek görmeden sadet’ e gelecek olursak, “Temel Değerler Eğitimi” konusu özellikle milenyum adı verilen 2000’li yıllarda üzerinde yaşadığımız dünyamızda, sosyoloji uzmanları ve otoriteleri tarafından sıkça bahsi geçen bir olgu olduğu hepimizin malumudur.
Bir makalede aynen şöyle deniliyor;
“Nasıl oluyor da, bilim ve tekniğin bu denli ilerlemiş olduğu dünyamızda, “Şiddet” adeta hırs ve rekabet adına normal kabul edilebilir hale gelmekte?  Çocuklarımız adeta doğruyu yanlıştan ayırt edemiyorlar. Değil topluma, anne ve babalarına bile saygı göstermiyorlar.  Paylaşma, sabır, şefkat, hoşgörü ve sorumluluk erdemlerinden uzaklar. Bencil, umursamaz, doyumsuzlar..
Dürüstlük yerini yalan ve rüşvete.. Sevgi, nefret ve kıskançlığa.. Merhamet ise acımasızlığa bırakmışken; huzurun sadece maddi zenginlik sayesinde elde edileceğine inanılıyor.  Bencilce tükettiğimiz dünya kaynakları sonucunda, yiyecekler, sular ve teneffüs ettiğimiz hava kirletilmiş bir halde…”
Şimdi şu yukarıdaki tespite katılmayanımız olmayacağını var sayarak soruyorum; “Siz, eyy etkili ve yetkililer ile irade ve idareyi elinde bulunduran güç odakları..
Toplumumuzdaki temel değerler ortalamasının coğrafi yerleşkeler ile gelir ve diplomalı eğitim durumumuza göre seviyesi ve dağılımı ne durumdadır? Biliniyor mu? Şayet biliniyorsa ne durumdayız sorusunun cevabı kamuoyu ile paylaşıldı mı?
Bu anlamda ülke genelini kapsayan bir bilimsel araştırma çalışması yapılmamıştır diye düşünüyorum. Olsaydı duyulurdu ve en azından ben kaçırmazdım, böyle bir çalışma sonucunu yıllardır merak edip araştıran biri olarak.! Peki, Hikmet Bey sizin bu konudaki görüş ve tavsiyeniz nedir? Diyenlerinizi duyar gibiyim. 
Araştırdığım ve anladığım kadarıyla bu “Temel Değerler Eğitimi” okul öncesi müfredatıyla başlayıp, yüksek lisans eğitimine kadar aralıksız olarak, her yaşın gereği temel değerlerin yüklemesi ısrarla devam etmelidir. Toplumlar ve dolaysıyla devletler, vatandaşlarına (bu bence üç ana başlıktan oluşan) temel değerleri yeterince yüklemesi oranında huzurlu ve başarılı toplum olma gerçeğine kavuşurlar.
1-İnsani temel değerler. 
2-İslami temel değerler.
3-Milli temel değerler.
Bu üç ana başlık adı altında 3 yaşından 23 yaşına kadar süresi ve seviyesi uzmanlarca belirlenecek oranda yüklemeler yapılmadıkça, hani yukarıda bahsettiğimiz toplumsal huzursuzluk ve içinden çıkılamaz hale doğru hızla yol alan sosyolojik sorunumuz, korkarım ki istikbal ve istiklalimizin en büyük tehdit unsuru olacaktır.
Düşmanı dışarda aramaya ve bir takım ekonomik sorunlarla Donkişot misali yel değirmenine saldırmanın bir faydası olmayacağına inanıyorum. Temeli, değerli şeylerden oluşmayan bir eser misali insanımızın da temel ahlaki, kültürel, manevi ve milli değerleri noksan hatta hiç yoksa ülke nüfusunun tamamı fakülte mezunu ve yüksek gelir standardına sahip olsa kaç yazar?

 

TEMEL DEĞERLER EĞiTiMi - Rasyonel Haber Gazetesi

Lütfen Bekleyin Haber Yükleniyor... Kapat
Meram Aksinne