Biz insanlar toplu yaşayan en şerefli bir mahlûk olarak fiziki ve kan bağı yakınlığı bakımından çevremizdeki insanlara yaklaşımımız çok önemlidir.

 

Komşularımız bizim fiziki yakınlarımız olup buna komşuluk bağı denir, ister ev komşusu ister tarla bağ bahçe yazlık komşusu olsun daima iyi ve hoş ilişkiler içinde olmamız gerekir. Ev, işyeri ve tarla komşuları diğerlerine göre her bakımdan bizim önceliğimiz olmalıdır.

 

Komşu olan ülkelerle daha uzak ülkeler arasındaki alaka da yakın komşuluğa göre farklı olmalı ve onlarla iyi geçinmenin yolları aranmalıdır.

 

İster ev ister bağ ve ister sınır komşusu olalım ferdi ve genel bütün afet bela ve musibetlerde birbirinin imdadına ilk koşacak olan komşulardır.

 

Akrabalık yani ister kan bağı ister hısımlık yakınlığı ise komşuluktan da daha önce gelen bir tercih nedenidir. “akrabaya sevgi” ve “akrabaları ziyaret” konusundaki ayetler bize yol gösterir.

 

İslam’da üzerinde en fazla durulan kan bağı yakınlığı manasına gelen sıla-i rahim bu yakınlıkla alakalıdır.

 

İnsanlar birbirine aynı yerleşim yeri ve memlekette akraba olduğu gibi ayrı memleketler ve devletler halinde de birbirine akraba topluluklar vardır.

 

Mesela çoğunluğu Asya’da bulunan ve Türkiler denen cumhuriyetler ve Rusya ve Çin’de bulunan özerk topluluklar tamamıyla bizim soydaşlarımızdır.

 

Aşağıdaki nazm-ı celile bakarsak İslam’ın tebliğinde çevremizden sonra bizim önceliğimiz diğer Türk illeri ve topluluklarıdır.

 

"Önce kendi aşiretini İslam'a çağır" ayeti gereği Turan illerindeki Müslüman olmayan unsurlardan önce Turan ülkeleri sorumludur. Gagavuzlar, Yakutlar, Hazar Yahudileri ve Dest-i Kıpçak ahalisinin hidayete muhtaç olanları soydaş Müslüman aydınların yardımını beklemektedir.

 

İslam birliğinin en büyük alt birliği olan Turan birliğinin birinci vazifesi Hristiyan soydaşlarımızı etkin tebligle İslam'la tanıştırmak, İslam'dan soğuk soydaşlarımızı da ona ısındırmak olacaktır. Böylece Suudi selefi ve vahhabi sapkın akımları Turan yurdundan silinecektir.

 

"Kıyamette insanları liderleriyle çağırırız" ayeti dünyadaki birlikteliklere ders niteliğindedir. Yakında İslam birliği kendi içinde doğal olarak guruplara ayrılacaktır Turan birliği Arap birliği Afrika birliği Asya Uzak Doğu birliği ve Müslüman azınlıklar birliği gibi.

 

İçinde kin nefret kavga kamplaşma yazılı defterleri kapatalım. Kadim Osmanlı topraklarındaki mazlum milletler bizi izliyor, dünyanın BM mazlumu ülkeleri 'dünyanın beşten büyük olduğunu' görmek istiyorlar Asya'daki kan kardeşlerimiz yanlarında haç değil hilal görmek istiyorlar.

 

Benim ufkum tek bir partiye sığacak kadar dar değil, içinde Türk Milleti, İslam Ümmeti sevgisi olan bütün partilerimize aynı mesafedeyim. Benim karnım hasetliğe yer verecek kadar geniş değil, iki lideri birlikte görürsem sevinirim, sohbet eden iki zıt görüşü ise alkışlarım.