İYİLİĞE TEŞVİK, KÖTÜLÜKTEN SAKINDIRMA

Her mü’min kardeşimizin; “ Emr-i bi’l ma’ruf , nehy-i ani’l münker” görevi vardır. İyilik, güzellik, emredilene teşvik; kötülüklerden sakındırma hepimizin din kardeşliği sorumluluklarındandır.

***

        Toplumsal hayatımızın huzurlu olması, dünyamızın da cennete dönüştürülmesi, iyiliklere sevk etmekle, kötülüklerle mücadele etmekle, sakındırmakla sağlanabilir.

***

        Kim istemez ki cennette de bir ve beraber olmayı…! Bu dünya bir hiç mesabesinde, sadece bir gölgelik, tohumlarımızı ekecek kadar vaktimiz var. Tohumlarımız hayır tohumu mu, yoksa şer tohumu mu? Can alıcı husus burasıdır. Ekim dikim sürecinde din kardeşimizin, hayır tohumu kullanmasını istemek, ne kadar güzeldir. Hep birlikte en güzel mahsulü hasat etme kaygısı olmalıdır.

***

        Hayra teşvik, özendirmek; ne güzeldir, kardeşim…! Kimsenin kötülüğünü istememek, huzura ermesi için, hem dünya saadetini, hem de ahiret saadetini istemek, mü’min kardeşinde fani olmaktır.

***

        Gördüğümüz olumsuz bir durumu es geçemeyiz. Es geçtiğimiz takdirde sonuçlarına biz de ortak oluruz. Bir kötülüğü elimizle, yapamazsak dilimizle, onu da yapamazsak, kalbimizden buğzetmek icap eder, dostlarım.

        Gayri ahlaki davranışlar, nehiy edilmezse, zamanla normalleşir, hatta gerçek dinin esasları gibi algılanmaya, bozulmaya, tahrifata yol açar. Hepimizin uyanık olmasına, bidatleri de hayatımızdan ayıklamaya şiddetle ihtiyacımız vardır. Ölçümüz ne olmalıdır? Ölçü Kur’an-ı Kerim, Efendimizin söz ve davranışları,  müctehit makamında olmuş,( amelde hak mezhep ve itikatte mezhep imamları)  zevat-ı kiramın görüşleri, icması yani bir mesele hakkında ittifak etmeleri, bir de kıyas-ı fukaha; Kur’an-ı Kerim’de hüküm bulunmayan bir meseleyi, hüküm bulunan mesele ile kıyaslamakla elde edilen görüşleridir. Bunun dışındaki bidatlere kapalı olmamız gerekir.

***

        Hayırmış gibi, şerri bize şirin göstermeye çalışan, ne olduğu belli olmayan, din adamı görüntüsü içine gizlenmiş, fırsatçılar her dönem olmuştur. Onların teşviki şerredir. Uyanık olmalı yukarıda zikrettiğimiz ölçüler rehberimiz olmalıdır.

***

        Hasıl-ı kelam; Hayra teşvik etmekle, o hayrı işleyen kimsenin sevabı kadar belki daha fazlasını bizim de nasipleneceğimiz; şerre teşvikle de o kötülüğü yapandan daha fazla günaha ve cezaya ortak olacağımızdır.

        Selam; hayra teşvik edip, şerden kaçındıran, duaları ile iyiliği güzelliği isteyen kardeşlerimizin üzerine olsun…Amin…