Amerika’nın gafil Müslüman ülkeler üzerindeki son oyunu da ortaya çıktı: Arap NATO’su.

Yani Ortadoğu’daki en sıkı hatta yıllardır şeriatla? Yönetilen tek ülke diye bilinen Suudi Arabistan’ın başını çektiği figüran, halkı Müslüman ülkeleri bir savunma şemsiyesi altına alacakmış.

Evangelist Trump yönetiminin Ortadoğu'da artan İran etkisine karşı, içlerinde Mısır ve Ürdün ile Körfez ülkelerinin bulunduğu yeni bir siyasi ve askeri ittifak kurmak istediği belirtildi. Kısa adı MESA olan Ortadoğu Stratejik İttifakı (Middle East Strategic Alliance) projesinin, şimdilik 12-13 Ekim tarihlerinde Washington'da yapılması planlanan bir zirvede tartışılabileceği belirtiliyor.

Suudi Arabistan, Mısır, Ürdün, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Yemen bu çakma NATO’ya ilk destek açıklaması yapan İslam ülkeleri oldu.

İslam’dan uzaklaşarak zalim krallıklar dönemine girdikleri Emevilerden itibaren Araplar İslam’ın bayraktarlığını da temsilini de Müslüman Türklere kaptırmanın acısını yaşamaya devam ediyorlar ve ikide bir İran ve Turan korkusunu dışa vuruyorlar.

Bre utanmaz, arlanmaz kral müsveddeleri!

Hiç mi Allahtan korkmaz ve kuldan utanmazsınız, sıkı şeriatçıyım diye kadınlara araba bile sürdürmeyen sizler İran ve Turan korkusuyla neden cenabet, sırf pislik olan müşriklere ve Hristiyanlara manda oluyorsunuz?

“Ey İman edenler! Benim de düşmanım, sizin de düşmanınız olanları dost edinmeyin. Siz onlara sevgi gösteriyorsunuz. Hâlbuki onlar size gelen hakkı inkâr ettiler. Rabbiniz olan Allah’a inandınız diye Resûlü ve sizi yurdunuzdan çıkarıyorlar. Eğer rızamı kazanmak üzere benim yolumda cihad etmek için çıktıysanız (böyle yapmayın). Onlara gizlice sevgi besliyorsunuz. Oysa ben sizin gizlediğinizi de, açığa vurduğunuzu da bilirim. Sizden kim bunu yaparsa, mutlaka doğru yoldan sapmıştır.” (Mümtehine 1)

Ey İslam’ın ilk defa neşv ü nema bulduğu mukaddes topraklarda keyif süren krallar ve Arap şeyhleri!

Yukarıdaki ayet size seslenmiyor mu? Yoksa Müslümanları ülkelerine bile sokmayan bu zalimler Müslüman mı oldu?

“Ey iman edenler! Yahudileri ve Hristiyanları dost edinmeyin. Zira onlar birbirinin dostudurlar (birbirinin tarafını tutarlar). İçinizden onları dost tutanlar, onlardandır. Şüphesiz Allah, zalimler topluluğuna yol göstermez.” (Maide 51)

Ey İran ve Turan korkusuyla titreyen Amerikan uşakları!

Günde şu kadar Müslüman öldürdük diye övünen Hristiyan ve Yahudi zalimlere güvenliğinizi emanet etmekten sıkılmıyor musunuz?

Yukarıdaki ayette buyrulduğu gibi onları dost edinerek sizin de net olarak “onlardan olduğunuzu” kabul ediyor musunuz?

“Ey iman edenler! Sizden önce kendilerine kitap verilmiş olanlardan ve kâfirlerden, dininizi alay ve eğlence konusu yapanları dost edinmeyin. Eğer (gerçekten) iman ediyorsanız, Allah’tan gereğince korkun.” (Maide 57)

Ey kendini en iyi Müslüman sanan ve Amerikan mandasını kabul eden Araplar!

Yukarıdaki ayette geçtiği gibi peygamberimizi ve onun özel hayatını yüz yıllardır “alay ve eğlence konusu” yapanlar bunlar değil mi?

Sakın Arap baharı bitti sanmayın, yakında tayfun ve kasırgaya dönüşerek hepinizin taç ve tahtını yere geçirecektir, inşallah.