Gerçek aşk, gerçek sevgi, bitimsiz ve nihayetsiz aşk; aşk-ı ilahidir. Aşk-ı ilahi; Fenafillah’tır. Fani olanda değil, baki olan Allah’ta fani olmaktır.


        Sevginin doruk noktasına çıkması, sevgilinin kırılmaması, incinmemesi, her türlü fedakârlığı göstererek ve sevginin tezahür etmesi için, ruhun ve kalbin en hassas hale getirilerek, kalben aşkı yaşayarak, tüm bedeninde hissetmesidir. Aşk-ı ilahi; aşıkla maşukun her dem irtibatlı, kopmak bilmeyen ilahi bağla, bağlanmasıdır.


        Dünyayı, maddeyi, faniyi; manaya tercih etmek, sonsuzluğun sahibine her şartta tabi olmaktır. Aşkın özü de sevmek, sevgisini her türlü hal ve davranışıyla ispat etmektir. Aşk-ı ilahinin semeresi, kulum ifadesidir. Kulluk mertebesine kabul edilmektir. Rabbimiz, kulum dediği zaman, ey kulum senden razıyım dediği zaman, aşkı ilahinin maksadı hasıl olmuş olur.


        Aşk-ı ilahi; rıza kapısının anahtarı, sonsuzluğa geçişte referans, kullukta sabır ve sebattır. İlahi aşk ruhumuzu, kalbimizi yumuşatarak, nefsin bitmek bilmeyen, istek ve heveslerini törpülemek, frenlemek, aşk ateşinde pişerek; Hz. Mevlana’nın ifadesi ile ”Hamdım, piştim, yandım” merhalelerini aşarak, aşk-ı ilahiyi tüm benliğinde idrak etmektir.


        Aşk-ı ilahi; vesilelere sarılmak, zamanın sahibini arayıp bulabilmek, gönül sultanlarına bağlanarak, gerçek aşka varabilmektir. Pişmek, çiğliği gidermek, yanmak, ancak hakiki ocakta mümkün olmaktadır. Ocağına düşmek gerekir. Dualarımızda, hakkı hakikatı bulmak için mesai harcamak; seccadeleri sıcak tutmak, sabırla bağlılığı tesis etmek, kalp iklimini aşk-ı İlahiye ye hazırlayarak, bütün benliğimizi (nefsimizi) feda edebilmektir. Aşk, bakide fani olmaktır. Her şeyi terki diyar eyleyip, gönlümüzü O’nun gayrısından arındırmaktır. Aşk-ı ilahi yanıp tutuşmak, kavuşmak için, adeta deli divane olmaktır. Odaklanmak, hedefe kilitlenmektir. Gaflete düşüp, ham ve çiğ kalmadan kaçınmaktır.        Aşk-ı ilahi, O’nun hizmetidir. Kur’an hizmetidir. Hücresine çekilip, sadece kendi olmak değildir. Bir lokma, bir hırka, bir hücre felsefesi ile sadece kendine, nefsine hizmet, aşk-ı ilahi olmasa gerekir. Hizmet varsa himmet vardır. Hizmetle istikameti bulmak, insanlığın gönlüne hitap edebilmektir, gerçek aşk.


        Hasıl-ı kelam; Yunus’un dilinden, dizelerle aşk-ı ilahiyi tüm hücrelerimizde yaşamamız niyazı ile…


“Aşkın odu ciğerimi, 

Yaka geldi yaka gider.
Garip başım bu sevdayı,

Çeke geldi, çeke gider.”