Yaklaşık iki yıldır tutuklu olan Amerikalı Papaz Brunson’un, ev hapsine alınması ile birlikte, ABD (Büyük Şeytan); iki bakanımıza yaptırım kararı aldı. Onların beklentileri; papazlarının ellerini, kollarını sallayarak şer yuvasına dönmesi idi.

        İki bakanımızın Amerika’daki mal varlıklarına v.s el konulacakmış. Sayın Soylu, Milletimizin duygularına tercüman olarak “ABD’de bir tane malımız var, onu da alacağız.” benzeri ifadeleri ile dik duruş sergileyerek, şimdiye kadar ezik duruş sergileyenlere ders vermiştir.

***

        Asıl maksat dostlarım; ülkemizde onlarca yıldır, bu milletin değerleri ile alay ederek, televizyonlarda kandırdığı genç kızları obje olarak kullanan Adnan OKTAR’ a bir gece ansızın yapılan operasyonun, hamisi konumunda olan Okyanus Ötesi ve Siyonist Merkezini “ Bizim etkinliğimize rağmen neler oluyor?” türünden düşüncelerle ale’l acele hukuk dışı karar almaya zorluyor. Adnan OKTAR da sır küpü…

        15 Temmuzda planladıkları uzun soluklu darbe ve işgal planlarının hüsrana uğraması, himaye ettikleri papazın kirli çamaşırlarının ortaya saçılması ile mağlubiyeti tatmaları; bizdeki papazın birçok sırla beraber yakalanmış olması, papaz meselenin derinliğini ortaya koyuyor.

        ABD, dost gözükmeye çalışan bizim en büyük düşmanımızdır. Onlarca yıl terör örgütlerini besle, himaye et, silahlarla donat… sonra da müttefikiz de. Milletimiz yemiyor artık.

***

        Bay Trump (ukala dolar milyarderi), dünyayı kendi malı gibi görmekte, gümrük vergisi oyunları ile herkese çemkirmektedir.

        Çin, Rusya, Hindistan, Güney Afrika, Brezilya (BRISC) ülkeleri arasına Türkiye’nin de katılmak için adım atması, kendi milli paraları ile ticareti geliştirme kararı Trump’un sinirlerini geren, diğer bir etkendir.

        Türkiye’nin ray değişikliği ile sırtını batıdan doğuya dönmesi, Rusya ile ilişkilerini geliştirmesi, S-400 füze sistemleri alım anlaşmasının yapılması, buna benzer onlarca sebep, papaz meselesini tetikleyen diğer yan unsurlardır.

***

        Siz bakmayınız İran ile it dalaşı yaptıklarına. Onlar kapı arkalarında Müslümanları bölmek, parçalamak, sapık inanç felsefelerini yaymak için sadece tantanacılar gibi göstermelik kavga ediyorlar. Benim aklım ereli, durum böyle. İran’ın; Suriye’deki, Irak’taki, Yemen’deki… etkinliği ayrıca Türkiye üzerine (ŞİA) sapık düşüncesini ihraç etmeye çalışması ABD’nin sinsi oyunlarından ibarettir. Şunu da ifade etmek isterim, televizyonlara dikkat! Kimler ŞİA propagandası yapıyorsa…? Onlar da aynen iki papaz gibi Okyanus ötesinin has adamaları.

        Kim bilir, Papaz Brunson gibi daha kaç tane ajan papaz, merdiven altı kiliselerde milletin evladını zehirlemeye devam ediyor? Dinler arası diyalog kisvesi altında yaşananlar hepimizin malumu… Asıl maksat Müslüman Türk Milletini, kendilerine benzetmek, Hıristiyanlaştırmak, ya da bozulmuş tahrif edilmiş bir İslam anlayışına sevk etmek. Niçin Ehl-i Sünnet üzerine oyun oynadıklarının farkında mıyız? Ehl-i sünnet Müslüman Türk’ün pusulasıdır. O pusulayı bozmak için oyun çok büyük ve kirli…

        ABD’nin papaz için birinci ağızdan harekete geçmesi; Türkiye üzerindeki uzun vadeli palanlarının deşifre olması ile ilgili bir durumdur.

        Şuna da anlam veremiyorum. “Al papazı, ver papazı” kardeşim, bu iki papazda ülkemiz üzerindeki pis oyunların parçası ise neden elimizdeki papazı verelim? Onların elindeki hain papazı getirmek için mesaiye devam.

        Hasıl-ı kelam; Papaz Brunson’a dikkat! Sakın, kim vurdu ya gitmesin, sırlarla dolu bir papaz…!