MÜSLÜMAN SiYASETi NASIL YAPMALIDIR?

Bir Müslüman siyaseti en iyi şekilde yapmalıdır.
Müslümanın siyaseti iyi yapan ve iyi bilen birisi olması gerektiğini akait kitaplarında tahsilimiz sırasında öğrenmiştik.
Müslümanın siyaseti, temsil ettiği İslam’ın zarar görmemesi için dâhili ve harici muhataplara karşı meşru yolların kullanılmasıdır. 
Müslümanın siyaseti particilik oyunu değildir. Müslüman olan taraflardan birine destek açıklaması yaparak diğerlerini kızdırmak ve küstürmek hiç değildir. Böyle bir şey İslam’ın evrenselliğine terstir. 
Müslümanın ufku tek bir hizbe sığacak kadar dar olmamalıdır, içinde Türk Milleti, İslam Ümmeti sevgisi olan bütün partilerimize aynı mesafede olunmalıdır. Müminin karnı hasetliğe yer verecek kadar geniş değildir. 
Hele bu Müslüman, lider ve önder konumundaysa gemisine aldığı Müslümanları kayaya çarparak imha etmemek için on derece dikkatli olmalıdır.
Şunu bütün insanlık âlemi bilmelidir ki İslamiyet yeryüzü okyanusunda kurtuluşu sağlayabilecek tek gemidir. 
Diğer bütün ideolojiler ya İslamiyet’ten kopyalamadır ya da geçici olan insanın geçici olarak ihdas ettiği zehirli reçetelerdir.
İslamiyet’ten kopyalama olanlar din kisvesiyle ortaya çıkan ideoloji ve sistemlerdir. Bu bağlamda Hristiyanlık ve Yahudilik İslam’ın demode ve deforme olmuş eski hallerinin sürdürülmeye çalışılmasından ibarettir.
İnsanlığın sığınmak için başka yolunun olmadığı bu devirde eğer sen İslam’ı temsil ettiğini hatta en iyi tebliğ ettiğini iddia ediyorsan temsil ettiğin davaya leke sürdürmemek,  sana güvenen insanları mahcup etmemek ve zarar görmelerini önlemek için çok dikkatli ve iyi bir siyasetçi olman lazımdır.
Senin en ufak bir hatan en büyük olarak görünecektir.
“Şüyuu vukuundan beter” tabiri icabı bugünkü sosyal medya denen kirli ve denetimsiz yayın ortamında linç edilerek itibarsızlaştırılman işten bile değildir. 
Fakat senin itibarsızlaştırılman ve linç edilmenle iş bitmiyor, zararı sana bağlılık bildiren büyük kitlelere dokunuyor. 
Dümenini elinde tuttuğun gemiye dikkat et!
O gemi Nuh’un gemisi gibi İnsanlığın tek kurtuluş binitidir. O gemiyi kayalara çarparsan zararı umuma şamil olup suçlu suçsuz herkesin felaketi olacaktır.
Ey Müslüman liderler!
Gelin, Müslümanlara “ben şimdi ne yapacağım” sorusunu sordurmayın!
Gelin, insanlara “İslam buysa benim burada işim yok” dedirtmeyin!
Gelin, Müminlere “benim insanların arasında işim yok, dört koyun ve bir eşekle dağlara çıkıp inzivaya çekilmeliyim” hayali kurdurmayın!
Ey tarikat ve cemaat liderleri!
Kendinizi sorumsuz addetme hakkınız yoktur, liyakatli veya liyakatsiz ele geçirdiğiniz o postlarınızda otururken cıvık cıvık konuşmayın, kimseye “sen Müslümansan ben değilim” dedirtmeyin!
Nasıl olsa dediğim doğru edasıyla örfe ve teamüllere aykırı şeyleri konuşurken dikkat edin, önce hazırlayın ve sonra istişare heyetinizle tartışarak son konuşmanızı yapın! 
Ey hizmet ehli olduğunu söyleyenler! Hizmeti hezimete çevirmeyin!
Unutmayın ki dünya derin devletlerinin ve iç ve dış istihbaratlarının iki önemli çalışma alanı vardır: birisi ülkelerini Komünizme karşı, diğeri de teokrasiye (irtica) karşı korumaktır.
1990’lı yıllarda birincisi kendisini fesih edince bütün mesailer ikincisi üzerinde yoğunlaşmıştır. 
Unutma! Yanındakilere, girene çıkana iyi bak! Ağzından çıkacakları şûra heyetine gösterdikten sonra diline yansıt! İçinde yaşadığın milletine, ülkene ve idarecilerine karşı isyanın kokusu bile alınmasın! 
Zira İslam ilimlerini ihyaya çalışan özel kurumlar potansiyel olarak ikinci kategoridedir.