EVLİYA ÇELEBİ’NİN KONYA GÜNLERİ

Dünyanın en ünlü Türk seyyahı Evliya Çelebi üç kıtada bütün Osmanlı memleketlerini kalabalık bir özel güvenlik ve hizmet ekibiyle beraber gezmiştir.

Bu seyahatlerindeki gördüklerini bütün ayrıntılarıyla bugün de hala en önemli bir kaynak olmayı sürdüren Seyahatnamesinde yazmıştır.

Evliya Çelebi 1671 yılında çıktığı hac yolculuğunda gezdiği Ermenek, Karaman, Kâzımkarabekir, Yollarbaşı ve Karaman izlenimlerini daha önce sadeleştirerek yayınlamıştım. 

Evliya Çelebi merhum 1648 yılının bahar ve yaz aylarında Üsküdar’dan Şam’a bir seyahate daha çıkmıştır.

Eskişehir’den sonra Afyonkarahisarı da gezdikten sonra Akşehir üzerinden ekibiyle beraber Konya topraklarına giriş yapmıştır.

İşte buradan itibaren günlerce kaldığı Konya’dan çok önemli notlar yazmış, 370 yıl önceki memleketimizin resmini çizmiştir.

Akşehir, Ilgın, Konya merkez, Karapınar ve Ereğli güzergâhıyla Niğde Ulukışla’ya geçinceye kadar yaşadıklarını an be an öğrenebiliyoruz.

Evliyamız Konya’da bulunduğu günlerde: Akşehir kalesini, mezarlığında yatanları, Nasreddin hocayı, Ilgın kaplıcalarını, Ilgında yatan çocukluk arkadaşı şair Fehimi, Nasrettin hocayla Timur ilişkisini, Konya’nın kalesini, Alaeddin camiini, Kapı caminin yerinde kurulan At pazarını, bedesteni, Meram bağlarını, Halkın giyim-kuşamını, Konya’nın ünlü yiyecek ve içeceklerini, Konya’da üretilen hububatı, Mevleviliği, Konya’da yatan evliyaullahı, Mevlana dergâhını, Mevlevilik tarikatının çelebilerini, Sadreddin-i Koneviyi, Muhiddin-i Arabiyi, İsmil kasabasını, Karapınar kazasını, Ereğli’yi, Ereğli’deki Peygamber Pınarını gezmiş ve Seyahatnamesinde ele almıştır.

Ayrıca Konya ve ilçelerinin o günkü çarşılarını, bütün mimari yapılarını, gelirlerini, idarecilerini, geleneklerini, sosyal hayatını ince ince işleyerek gerçek bir sosyal ve mimari tarih oluşturmuştur.

Evliya Çelebi Mevlana, Mevlevilik ve Mevlevi dergâhı hakkında çok önemli bilgiler vermiş Bağdat fatihi Kanuninin yaptırdığı eserleri ayrıntılarıyla sıralamıştır.

En sonunda Cemalinin Ereğli’deki Peygamber Pınarını manzum olarak anlatan şiiriyle Konya’ya veda ederek Ulukışla’ya geçmiştir.

Bu cumartesi başlayarak 6 hafta cumartesi günleri gazeteniz Rasyonel Haber’de ünlü Seyyah Evliya Çelebi’nin 10 ciltlik seyahatnamesinin 3. cildinde yer alan Konya’mız hakkındaki bütün izlenimlerini Osmanlıca aslından bu günün Türkçesine çevirisinin tamamını eksiksiz bulacaksınız inşallah.

Evliya Çelebi Seyahatnamesinde Konya’yı şu başlıklarla ele almıştır:

Evliya Çelebi Ilgında hangi can dostu ve arkadaşı şairin mezarını buldu?

Akşehir Kalesi ve Nasrettin Hoca

Timur’a Akşehir hamamında “Moğol Parçası sen bir mangır etmezsin” diyen kim?

Konya Kalesi

Konya Kalesinin Özellikleri

Konya’da Bulunan Evliyaullah

Hazreti Mevlana Hakkında Söyledikleri

Konya’nın Büyük Veli ve Arifleri

Mevlana Muhammed Celaleddin-i Rumi

Sultanü’l-ulema: Hüsameddin Çelebi

Sultan Veled Efendi

Hazreti Mevlana Asitanesinin Özellikleri

Mevlana Dergâhı Dışındaki Mezarlıkta İstirahat Eden Büyük Evliyaullah

Konya Mesire Yerleri: Meram

Konya Çarşısı Bedesten ve Esnafı

Konya’daki Camiler,  Medreseler, Mescitler ve Hanlar

Kapı Camii Karşısında Gemiyle Devamlı Asılı Duran Kuru At Kafasının Anlamı Neydi?

Meram Bağlarının Dünyadaki diğer mesire yerleriyle kıyaslanması

Akşehir’de Nasreddin Hocanın Türbesinden Evliya Çelebinin Atı Neden Ürktü?

Osmanlı – Karamanoğlu Anlaşmazlığı Hakkında Evliya Çelebinin Dedikleri Nedir?

Evliya Çelebi, Mevlana ve Mevleviliği nasıl anlatıyor?

Konya’dan Karamana Mevlana’nın annesini defnetmek için uçan kim?

Ereğli’deki Peygamber Pınarının esrarı

Akşehir’i Timur han neden yağmalamadı?

Bu cumartesi ve takip eden cumartesi günleri mutlaka okluyun!