Son ayların gündemde tutulan konusu “Af Yasası”. Çok tartışıldı. Hala tartışılıyor… Meclise de sevk edildi.

Adalet sistemi; kamu düzenini koruyan ve sağlayan, kişi hak ve hukukunu koruyan nitelikte hazırlanır ve uygulanırsa toplumda huzuru tesis edersiniz.

***

Cezalar caydırıcı nitelikte olmaz, bunun üstüne bir de uzun  bir süreç (mahkeme) sonucu verilen cezaları af yoluna giderseniz, devlete olan güven zedelenir.

Kişilere ve devlete karşı işlenen suçlarda niçin ayrıma gidiliyor? Suç kesinleşmiş ve hüküm verilmiş ise ceza-i müeyyide tatbik edilmelidir. Zaman zaman af yasaları devreye girerse suç ve suçlunun önüne geçemezsiniz. Cezalarda o kadar indirim oluyor ki seri katiller bile 10-15 yıl yatınca, salıveriliyor. Cinayetlerini işlemeye devam ediyorsa adalet tesis edilememiştir.

Küçücük çocuklar istismar edilerek öldürülüp, günlerce aileleri ve kolluk güçleri onları arıyorsa; yakalanan sadist ruhlu, hayvandan daha aşağılıklar için gereken ceza uygulanmıyorsa adalet var mıdır? Milletimiz kaldı ki dağlanan yüreğini idam suyu ile serinletmek isterken, bu neyin nesidir?

***

Esas mesele; af yasaları çıkarmak değil, insana yön veren motor kuvveti olan kalbini ve ruhunu eğitmek üzerinde kafa yorulmalıdır. Ruhu ve kalbi imar edilen nesile siz isteseniz de kötülük yaptıramazsınız.

Eğitilmemiş, ruh verilmemiş kimseler her türlü kötülüğü ve çirkin fiilleri rahatlıkla yapabilirler. Adalet sistemi kadar eğitim sistemi de suç ve suçlular ile mücadelede ana unsurlardan birisidir.

Eğitim sistemi; ruhu ve kalbi imar edemezse, , hayvan, tabiat sevgisi aşılayamazsa, kul hakkının yakıcılığını sadırlara nakşedemez ise bu nice eğitmektir?

***

Esas mesele; af yasası çıkaracağız diye mesai harcamak olmamalı, sonuç odaklı eğitim sistemi üzerinde toplumun mürekkep yalamış, ahlaki değerlerimizi özümsemiş, derdi tasası olan her bireyden azami fayda sağlayarak, eğitim sistemi yeniden milli hale getirilmelidir.

***

Hasıl-ı kelam; eğitim sistemi maneviyat odaklı ruhları ve kalpleri tezyin edici olursa; adalet sistemi af yasaları üzerine kurgulanamaz, kurgulanmamalı… Af yasası ile ağzına kadar dolan cezaevlerini rahatlatırsınız ancak vicdanları asla! Ne dersiniz dostlarım?