DİKKAT ET! 

Bizler madden de manen de kardeşiz

Ağzından çıkan laflara dikkat et!

Gıybet ustaları bilir her yolu

Eğri dizilmiş saflara dikkat et!

Sarf edilen sözler geriye girmez

Bin düşün bir de, gaflara dikkat et!

Aslı var mı yok mu araştırmadan

Hemen inanan saflara dikkat et!

Kefler her zaman kalınca okunmaz

Kalın okunan Kaflara dikkat et!

Cehennemin baş kitlesi hükkâmdır

Cezalara ve aflara dikkat et!

Son zaman etrafta nümayan olan

Âlim görünen paflara dikkat et!

İnsanı şaşırtan okuduğudur

Kitaplıktaki raflara dikkat et!

Su uyur da düşman uyumaz derler

İçeceğin hoşaflara dikkat et!

Ağzı dolu, kalbi haktan bîhaber

Hazan gibi alaflara dikkat et!

Sırrını faş eder cansız da olsa

Yatağında çarşaflara dikkat et!

Adalet ve vicdan kalktı göklere

İnsafsızca insaflara dikkat et!

Her Allah diyeni sofiden sanma

Düştükleri zaaflara dikkat et!

İki uç da ifrat tefrit yeridir

Daha fazla Araflara dikkat et!

Ben insanı iyi tanırım diyen

Terazisiz sarraflara dikkat et!

Kimi inzivada, kimi koltukta

Sen hep orta taraflara dikkat et!

Şeytan ile nefis süsler yanlışı

Yollardaki cafcaflara dikkat et!

Her zaman sağa da sola da vuran

Aklınca bîtaraflara dikkat et!

Kara donlu her ev Kâbe değildir

Dolaştığın metaflara dikkat et!

Minnet etme nimet için kullara

Elden gelen ithaflara dikkat et!

Allah için her ramazan camide

Yaptığın itikâflara dikkat et!

Ameldeki farklılıklar önemsiz

İnançta ihtilaflara dikkat et!

“Bir ben vardır bende benden içeru”

Yapılan itiraflara dikkat et!

Zalimin bahtı da döner tersine

Ah eden mustaz’aflara dikkat et!

Gargari, şeytan da çıkar semaya

Altındaki rafraflara dikkat et!

Gargari - 27 Muharrem 1440

 

TOTİHAN

Alır bakracını hep sağ eline
Her sabah can suyu verir gülüne
İşte şimdi benzemişsin geline
Evinden başka yer bilmez Totihan.
Gel artık boynunu eğme Totihan
Yaram çok yenidir değme Totihan.

Bilen var mı Totihanı ellerde
Şiiri okunur şimdi dillerde
Adı sanı yazmaz olmuş zillerde
Sanırdın ki daha ölmez Totihan.
Gel gayrı boynunu bükme Totihan
Yeter gözyaşını dökme Totihan.

Yüzüne yansırdı terbiye ve ar
Kaşları ayrılmış sanki Zülfikar
Haram helal bilir hem de çok şikâr
Asla namahreme gülmez Totihan.
Bakışınla nefret ekme Totihan
Birde sen savurma tekme Totihan.

Yemek yapar mutfaklarda durmadan
Huzur verir etrafına kırmadan
Hiç bir şeye karar vermez sormadan
Farımaz yıpranmaz solmaz Totihan.
Her lafı şerrine çekme Totihan.

Çocuk gibi yolda sekme Totihan.

 

Gözünü ayırmaz diğer gözünden

Çıkmaz hanesinde geçer sözünden

Bebeğini ayırmaz hiç dizinden

Saygıdan sevgiden yılmaz Totihan

Böyle yürü taşkın akmaTotihan

Kimsenin kalbini yıkma Totihan.

 

NASİPSİZ

 

Şair-i kadim demiş ki: himmet verilir mi, nasipsize?

Ulvi vazifemiz ip takmak değil miydi, âsi ipsize?

Bir Behlül Dânâ saysaydın, uyulur mu, münasebetsize?

Diyorum ki; Bu laf-ı âli hiç düşmemiş, münasip size

Gazap ve azap tevziine görevli misin edepsize

Sıddikıyet makamındayız, Cehennem mekân olsun bize

Ben rıza-yı Bâri peşindeyim, cennet olsun nasip size

Gargari kesti davayı, mahşerde sorar muhasip size!