Dünyada savaşlar durur mu?

Dünya kurulalı beri insanlar, hem birbirleriyle savaşırlar hem de sonra pişmanlık duyarak savaşların nasıl durdurulması gerektiğini araştırırlar.

İlk savaş daha fazla insan olmadığı için iki kardeş olan Habil ve Kabil arasında bundan 6800 yıl önce olmuştu. Habil haklıydı ama Kabil onu öldürdü. Bu derin hikmetle bütün savaşları haksız olanlar başlatmıştır dünya tarihi boyunca.

Bedir savaşı Müslümanların ilk savaşıdır. Müslümanlar hiçbir zaman ilk saldıran olmadılar. Uhut ve benzeri tüm savaşlar savunmaya dönüktü Hendek savunması bunun en açık örneğidir.

Zira bütün eski dinleri feshederek son, tek ve hak din olan İslamiyet’e o günün Hicazında bütün küfür cepheleri saldırıya geçmişti. Hiç hız kesmeyen saldırılar karşısında beşeriyet bitmek tükenmek bilmeyen yeni bir savaş türüyle karşılaştı: din savaşları.

Din savaşları 20. yüz yılda Karl Marksın çıkarak komünizmi kurması ve bu düzeni Rusların kabul ederek dinsiz bir imparatorluk oluşturmaları üstelik Asya’da Avrupa’da büyük yayılma hareketlerine girişmeleri din savaşlarına yetmiş yıl ara verdi.

Zira bu arada artık eski batıl din olan Musevilik ve İsevilik mensupları Müslümanlarla beraber sıcak bir yakınlaşmaya giderek ateist ve komünist hareket karşısında İmanlı cephe olarak beraber yürüdüler.

Bu durum 1991 yılında SSCB denilen ateist Marksist Leninist Rus hükümranlığının yıkılmasına kadar sürdü. Bu tarihlerde tüm dünyada Müslümanlar arasındaki uyanış hareketleri hat safhadaydı. 1960 yılına kadar fiilen ondan sonra da halen batının sömürgesi olan Müslüman devletlerin halkları derin uykudan uyanarak kalın yorganları üzerlerinden atmaya başladılar.

İşte şimdi batının yani Milenyumda dünya devleti hayal eden Yahudi ve Hristiyanların kalplerine korku düşmüş Müslümanları birlik beraberlikten uzaklaştırarak aralarına fitneler sokarak ayağa kalkmalarına mani olmaya başladılar.

Kısacası komünizmin iflas etmesiyle batının yeni düşmanı eski müttefikleri Müslümanlar olmuştu ve İslamo-fobia’yı icat ettiler. Şimdi savaşların rengi daha değişiktir ve “Din Savaşları” nın ikinci perdesi açılmış durumdadır.

Şimdi bu ikinci perde eskisi gibi olmayacağı için kılıçların yerini lazer, kimyasal ve nükleerler aldığından dolayı devlerin paçası tutuştu.

Beşler kimyasal ve nükleerleri sadece kendilerinde bir hak olarak bırakmak için zirveler düzenlemeye başladılar. Ama her şeye rağmen ikinci perde hız kesmeden sürüyor.

Burada Müslümanlar çok acele birbirine kenetlenerek bu oyunu bozarlarsa bu amaca ulaşmalarının imkânı yoktur.