Suriye son aylarda adı konmamış bir kantonlar ülkesine çevrilmek isteniyor.

Demografik durumda yapılan bilinçli ve bilinçsiz oyunlarla toprak sahipleri yerlerinden edilerek Suriye Amerikan ve yerli işbirlikçilerin zulmüne teslim ediliyor.

Suriye’yi sıkıştırarak altı milyon insanın ülkesini terk etmesi büyük bir oyunun parçasıdır. Geride kalan topraklarına tekrar dönme imkânı bulamamaları için sömürgeci batı ülkeleri büyük çaba sarf ediyor. Bu bağlamda başta Türkiye ve Ürdün olmak üzere altı milyona göçmen Suriyelinin bu iki ülkede kalıcı olarak yerleştirilme ve entegrasyon planları yapılıyor.

Peki, geride kalan onca toprak, servet ve mirasa ne olacak, düşünen yok. Onlar başka etnik guruplara devredilerek sömürüye müsait bir Suriye kurulamaya çalışılıyor.

Acilen Türkiye'deki tüm Suriyeliler kendi topraklarında kurulacak 2 - 3 milyon nüfuslu bir kente yerleştirilerek şehirlerden çıkarılmalıdırlar. Yeni göç dalgalarına da kapılar kapatılarak Suriye içinde güvenli bölgelerde BM tarafından kentler kurularak tutulmalıdır. Aksi halde kardeşler arasında nahoş hadiseler olabilir.

Osmanlı devletinin kurulduğu dönemle takip eden 400 yıl arasında bir gezinti yapsak Osmanlı İmparatorluğu haricinde güçlü bir devletle karşılaşamayız.

Ne güçlü bir Rusya, ne güçlü bir İngiltere, ne güçlü bir Fransa, ne güçlü bir Almanya yoktur o zamanlar. Amerika’nın ise esamisi okunmamaktadır.

Ne zaman ki Osmanlılar yükseliş sarhoşluğuyla lale devrine girdiler ve divan şiirlerindeki aşk şarap ve kadın gazelleri başlarını döndürmeye başladı işte o an düşmanlar da bir bir öne atılmaya başladılar.

18. yüz yılın başlamasıyla beraber devamlı yenen değil yenilen, kazanan değil kaybeden, genişleyen değil daralan, büyüyen değil küçülen, toprak alan değil toprak veren bir Osmanlı vardı elimizde. 18. yüz yılın sonlarında ise Avrupalılar sanayi devrimlerini yapmışlar mal satmak için Asya ve Afrika kıtalarında zayıf ülkelere yöneldiler.

Rus’a karsı kurulan NATO ve Rusya’nın ezeli rakibi ve sözde düşmanı ABD Suriye’nin Rusya’ya teslimine Türkmen tehcir ve katliamına neden sessiz acaba? Konu Müslümanlar Türkler ve Türkmenler olunca tüm dünya seyrediyor hatta zulmü destekliyor Araplarla İslam devletleriyse halen uykudalar.

Rusya ağır ağır Suriye’ye yerleşiyor Türkiye’den başka ses çıkaran yok. AB ABD ve NATO suskun zira ne de olsa mazlum olanlar Müslümanlar.

1990 da dağılan SSCB bile Akdeniz’e bu kadar inememiş NATO’ya rağmen Suriye’ye asker sokamamıştı dünya seyrediyor Rusya katliam yapıyor.