Türkiye’nin gündeminden düşmeyen istismarlar vardır: Din istismarı, çocuk istismarı, kadın istismarı, cumhuriyet istismarı, vatan – millet - Sakarya ve bayrak istismarı gibi.

Mesela yıkım kararı alınan evine bayrak çekmek bir bayrak istismarıdır, Kur’an’ın muhtevası ve emir-yasaklarıyla alakasız birisinin ayetlerle Tweet atması da din istismarıdır.

Ancak 100 yıldır hiç bitmeyen bir istismar vardır ki o da: Atatürk istismarıdır.

 Yüz yıldır cumhuriyet ve Atatürk istismarıyla geçinenler, mitinglerine, nutuklarına, kalemine ve hatıratına malzeme bulmakta hiç kıtlık çekmediler.

1950 öncesi Atatürk büstlerine başlayan büyük ve yaygın saldırıların ardından Menderes hükümeti hiç akla gelmeyen bir kanunla Atatürk’ü koruma altına almıştı.

Menderes hükümeti bir yandan ezanı Türkçeden Arapçaya çevirerek halkın gönlünde taht kurarken diğer yandan bir büyük Türk kahramanını kanunla koruma altına alarak onu bir bakıma büyük bir istismara ve tehdit aracı olmaya tabi tutmuştu.

Deliler, meczuplar ve akli dengesi yerinde olmayan veya kışkırtıcılarca azdırılarak aklı çelinen zavallılar son günlerde yine ortaya çıkmaya ve büst ve heykellere kazmayla, baltayla saldırmaya başladılar.

Amaç belli: güya sıkı örtülü ve ağzı tekbirli kişiler saldırınca bunu kamu Müslümanlara mal edecekler ve Atatürkçü ya da karşıtı gibi bir kamplaşma daha meydana getirecekler.

Ancak bu millet bu tür kısa filmleri çok seyretti, Ali Kalkancı gibi sahte şeyhleri, Müslim Gündüz gibi şaklabanları, Fadime Şahin gibi giydirilmiş modelleri hep izledi.

Şimdi ey bu gibi oyunlardan ekmek çıkarmaya çalışan zavallılar iyi dinleyin!

Müslüman kamuoyunun Atatürk’le de cumhuriyetle de bir meselesi yoktur, Atatürk hatasıyla sevabıyla gelmiş geçmiş bir büyük kahraman ve cumhuriyetimizin kurucusudur, onun hatalarını deşerek ve gıybetini ederek hiçbir Müslüman sevaplarından olmak istemez.

Müslüman aydınların vazifesi İslam’ın evrensel beyannamesini bütün insanlığa duyurmak ve onları bu yegâne hak dine girmeye iknaa çalışmaktır.

İslam’ın ve Müslümanların önlenemez yükselişini gölgelemek ve baltalamak için kandırdığınız birkaç aklı gayr-i selim kişilere yaptırdığınız bu basit ve gülünç eylemlerden size bir ekmek çıkmaz.

İnsan ve adam olan hiçbir değerin istismarından medet ummaz.

Vatanını, milletini ve bayrağını seven hiçbir Türkoğlu İslami gelişmelerden ve açılımlardan rahatsız olmaz.

Gerçek özgürlük yanlıları kimsenin siyasi - dini - dünyevi düşüncelerinden huylanmadığı gibi kimsenin giyim-kuşam ve dünya görüşünden de huzursuz olmaz.

Bütün tarihiyle, hanları, hakanları, padişahları, cumhurbaşkanları ve siyasi partileriyle ve gelmişiyle geçmişiyle, bu memleket bizim.