10 Aralık İnsan Hakları günüdür. Bu hafta da Dünya İnsan hakları ve Demokrasi haftası olarak kutlanmaktadır.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 10 Aralık 1948 tarih ve 217 A(III) sayılı Kararıyla ilan edilmiştir.

Otuz maddelik bildirge genel hatlarıyla yaşanabilir bir dünya hedeflemektedir. Ancak bu hedefe de demokrasiye de ulaşılamamıştır. Bunun en bariz nedeni güçlü devletlerin güçsüzleri işgal, ilhak ve sömürüye devam etmeleridir.

Ne yazıktır ki otuz maddelik bildirgeden uygulan sadece sınırlı sayıda maddedir. Birleşmiş Milletler yayınladığı bu beyanname maddelerini uygulamada sınıfta kalmıştır.

Mensubu olmakla şereflendiğimiz İslamiyet dünyanın gördüğü en mükemmel iyilik hareketi olarak insan haklarının da ilk beyannamesidir.

İslam öğretisinin temelini oluşturan “yüce peygamberimizin (sav) “Veda Hutbesi” bugün 60. yıl dönümü kutlanan “İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinin” de ana hatlarını vermiştir.

“Ey İnsanlar! Ben sizin hepinize, Allah'ın; emirlerini tebliğ ile görevlendirdiği, ilahî hükümleri icraya, ülkeyi imara, dünya düzenini kurmaya, sağlamaya memur ettiği tek yetkili Resulüyüm. Beni dinleyin, size bazı açıklamalar yapacağım. Bu yıldan sonra, bir daha burada sizinle buluşup buluşamayacağımı bilemiyorum.

Ey İnsanlar! Kanlarınız, canlarınız, yaşama hakkınız, mallarınız, namuslarınız, haysiyet ve şerefleriniz, vücut bütünlüğünüz Rabbinizle buluşacağınız güne kadar bu ayınızda, bu beldenizde, bu gününüzün saygıya, korunmaya layık olduğu gibi, saygıya ve korunmaya layıktır, dokunulmazdır. Ancak İslam'ın koyduğu sorumluluk gereği uygulanan gerekçeli karara dayalı cezalar müstesnadır.

Benim sözlerimi iyi dinleyin ki, izzet ve şerefle huzurlu yaşamaya devam edesiniz. Sakın haksızlık yapmayın ve zulmetmeyin. Sakın baskı, zulüm ve işkenceye alet olmayın. Sakın zulme boyun eğmeyin. Haksızlığa rıza göstermeyin. İyice anlatabildim mi?”

Özetin de özeti şudur ki: asıl olan zarar vermemek ve zarar görmemektir. Zulüm yapmamak ve zulüm görmemektir. İnsanca yaşamanın tek cümlelik özeti budur.

Nitekim peygamber efendimiz “Müslüman kimdir? “sorusuna verdiği cevap her şey için yeterlidir:

“Müslüman, elinden ve dilinden herkesin güvende olduğu kişidir.”

İnsan da öyle olmalıdır ve dinli dinsiz bütün insanlar insanca yaşamanın maddelerini sıraladıkları bu “İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi” ne harfiyen uyarak kan, gözyaşı ve savaşları sonlandırmalıdırlar.

Bu beyannameyi en iyi uygulamak silahsızlanmayla mümkündür, nükleer ve konvansiyonel bütün silahlar imha edilmelidir.