Sigaranın ve diğer tütün ürünlerinin hiçbir faydası olmadığını üstelik kesinlikle zararlı olduğunu bilen birisi neden bırakmaz?

Bu kişi aile reisi olup, çocuklarının rızkından kesmek, eğitiminden kısmak durumunda da olunca vaziyet daha da vahim olmaktadır.

 O halde şu anda dünyanın en büyük toplum afeti olan sigara bir bağımlılık ustasıdır ve bu afete düşenlerin tedavisi, düşmeyenler için de aynen uyuşturucu gibi önlem alınması gerekmektedir.

“İyi bilinmelidir ki, İslam Dininin hükümlerine göre; eline geçen nimet ve imkânları dünya ve ahirette faydası olmayacak bir şekilde harcamak ve kullanmak haramdır.

Sigara kullanımının dünyevî olarak hiç bir faydası yoktur. Faydası şöyle dursun, kullananların ve onların yanında bulunan insanların vücûduna öyle fecî ve büyük zararları olur ki, sebep olduğu hastalıkların tedavisi için sonradan büyük masraflar yapılmakta, yapılan masraflardan da iyi bir netice alınamamaktadır.

Sigaranın pis kokusundan başta melekler olmak üzere, Allah'ın dostlarının güzel ruhları, kendilerine şiddetli azap edilir derecede rahatsız olurlar. Sigara kullanımı, Allah'ın sevgili kullarının himmetlerine, mukaddes ruhların manevî alâka ve yardımları sebebiyle gelecek olan Allah'ın rahmetine mânî olur. Bu ise; çok büyük bir musîbet, tarifi imkansız bir kötülüktür. Şu halde sigara içmek, mânen ve maddeten muzırdır. Haramdır. Böyle olunca da, sigara içmek maddî ve manevî olarak zararlıdır ve haramdır.

Haram, Yüce Allah'ın yasak kıldığı bir emridir. Haram işlemeye devam edenler, Allah'a karşı isyan eden ve emrine karşı gelenlerdir. Günde 25- 30 kere sigara içenler, her gün 25- 30 kere Allah'a isyan ediyor, emrine karşı gelmekle, haram işliyorlar, demektir.

Sigara içenler, sigara denen illeti bıraktıkları zaman vücutlarında meydana gelecek geçici huzursuzluk, karşı karşıya kalacakları zorluk sebebiyle korkmasınlar. Zira, bu hal az bir zaman sonra geçecek, vücutta rahatlama meydana geleceği gibi, sağlığa da kavuşacaktır.

Sigarayı bırakmak isteyenler, bırakmadıkları takdirde sonunda karşı karşıya kalacakları kötü sonucu iyi düşünsünler ve kuvvetli bir azim ve kararlılıkla sigarayı bıraksınlar. Unutmasınlar ki, kuvvetli bir irade ve azimle sigarayı bırakmak için gayret eder, sabırla ısrar ederlerse Allah'ın (c.c.) razısını da kazanırlar.

Azimle sigara belasından kurtulmak için niyetlenenlere ben de can u gönülden duacıyım.

(Ebul-Faruk Süleyman Hilmi Silistrevi (K. S. Hazretlerinin Mektubat adlı eserinden)