Nizam vermek, düzenlemek manasına gelen “TANZİM” kelimesi ile iyice aşina olduk.

         Gıda fiyatlarındaki uçuk, fahiş oranlar ilgilileri harekete geçirdi. İstanbul ve Ankara’da  belirlenen semtlerde, Tanzim Satış Noktaları’nda bazı ürünlerde; domates, biber, patlıcan, soğan, patates… market ve pazar fiyatlarındaki oranların çok altında %50 civarında tanzim edilerek, devlet eli ile fırsatçılara dur denmek istendi.

         Bu uygulama; fiyatları uzun süreli, kalıcı olarak istenilen düzeye çekebilir mi?

         Benim şahsi görüşüm, tarımda köklü reformlar yapmadan girdi fiyatlarını da tanzim etmeden, başarı sağlanacağına inanmıyorum. Mazot, gübre, tohum fiyatlarını öncelikle irdelemek lazım. Girdi fiyatlarının çiftçiyi zorladığı, hepimizin malumu.

         Mazot fiyatlarında tanzim yapmak çiftçiler için elzem, litre fiyatı 3 TL’yi geçmemeli…

         Gübre fiyatları makul seviyede olmalı. Sulama imkânlarına kolaylık sağlanmalı, tohum fiyatlarında da acil tanzim gerekli.

        O kadar çok tanzim edilecek sırada bekleyen problem var ki…!

         Elektrik faturaları…

         Et fiyatları…

         Süt fiyatları…

         Elektrik faturalarındaki dağıtım bedeli başta olmak üzere kayıp-kaçak bedeli, v.b. haksız faturaya yansıtılan kalemler tanzim edilerek kim çizik atacak?

         Et fiyatları çok yüksek. İthal yolu ile fiyatlar tanzim edilmeye çalışıldı. Sonuç; hâlâ fiyatlar yüksek. Tarımda tanzim çalışması elzem olduğu gibi hayvancılıkta da aciliyet kesbetmekte.

         Ahırlar, ağıllar, çiftlikler, kümesler; dolu dolu olmalı ki hayvancılık canlanabilsin. Köyler bizim can damarımız olmalı. Köylerin ekseriyetinde 3-5 yaşlı kalmış… Onlar da baba ocağını tüttürme peşinde olanlar. Köylerin nüfus oranı %30-40’lara çıkmalı ki hem tarım hem de hayvancılık tekrar canlanabilsin.

         Ekilmedik tarım arazisi kalmamalı. Ürün yelpazesi geniş tutularak, bahsedilen yerli ve milli tohumculuğu tanzim etmek için de ivedilikle politikalar geliştirilmeli.

         Fırsatçılar ve stokçular için yapılan uygulama manidar. Tanzim çalışmalarının kapsamı genişletilmeli… Üzerinde çalışılan Hal Yasası titizlikle tanzim edilerek, vakit kaybetmeden uygulamaya konulmalı.

         Hasıl-ı kelam; lokal tedbirler, geçici çözümlerle maksat hasıl olmayabilir. Köklü, kalıcı tanzim çalışmaları olmadan sonuç almak imkânsız.