Artık her Ramazan'ın 15'i Dünya Yetimler Günü olacak.

İHH İnsani Yardım Vakfı’nın teklifiyle İslam dünyası, yetim çocuklar için el ele verdi. Bu yıl 15 Ramazan (12 Temmuz) tarihi ilk defa dünyanın yetim çocukları için özel bir gün olarak kutlandı.

İHH İnsani Yardım Vakfı ve İslam İşbirliği Teşkilatı İnsani İşler Departmanı, geçtiğimiz yıl Aralık ayında "İslam Dünyasında Yükselen Sivil Toplum Kuruluşlarının Rolü" temasıyla, 5. İslam Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları Konferansı düzenlemişti.

İslam dünyasından çeşitli sivil toplum kuruluşlarının üst düzey temsilcilerinin katıldığı konferansta, İHH İnsani Yardım Vakfı Başkanı Bülent Yıldırım, dünya yetimlerinin sorunlarına değinen bir konuşma yapmış, İHH olarak Bosna savaşının başladığı günü, Dünya Yetimler Günü ilan etmek istediklerini dile getirmişti. 9-11 Aralık 2013 tarihlerinde Cenevre’de düzenlenen 4. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı’nda her yıl Ramazan ayının 15. gününün İslam Âlemi’nde yetimler günü olarak kutlanılmasına karar verildi.

Böyle bir günün olmasına şahsen çok sevindim. Şimdiye kadar kutlana gelen çeşitli günler arasında hiç bizim yani Müslümanların payı ve katkısı yok diye düşünüyordum. Artık bizim ilan ettiğimiz bir uluslararası günümüz var. Böyle bir güne ne fazla ihtiyacı olan taraf da biziz şüphesiz. Bunun birçok nedeni var.

1- İslam ülkelerinin en fazla doğal afetlerin olduğu coğrafyada olmaları

2- İslam ülkelerinin en fazla savaşların yaşandığı yerlerde olmaları

3- Kendi aralarında en fazla ölümlü savaşların olduğu bir medeniyete sahipolmamız

4- Kendi aralarında en fazla hizipleşmelerin bulunmasıyla en çok iç savaşların yaşandığı bir toplum olmamız

5- İnsanlığın doğuş yeri dolayısıyla dinin de doğuş yeri olarak orta doğuda yoğunlaşan Müslümanların sahip oldukları arsaların çok değerli olması

 

Yukarıdaki sıraladığımız sebepler ani ölümlerin toplu bahaneleri olup İslam dünyasında hiçbir zaman feryat ve figanın bitmemesinin maddi nedenleridir. Bu maddelerin hiçbirisi bizim seçimimiz olmamakla beraber 3. ve 4. Maddeler hakkında derinlemesine düşünmemiz ve bunun sebeplerini araştırmamız gerekir.

YETİM KİMDİR?

Kur’an-ı Kerimde yetim kelimesi tekil ve çoğul olarak 23 yerde geçmekte olup yüce kitabımız onlar hakkında gerekli tüm madde ve yasaları bu ayetlerinde koymuştur. Aşağıda bu ayetlerden bir kaçının mealini ve bazılarının da geçtiği ayet numaralarını veriyoruz.

Babası ölmüş ve henüz ergenlik çağına ulaşmayan çocuğa yetim denir. İslâm dini, yetimlerin korunup gözetilmesi, onların yetiştirilerek topluma kazandırılması için gerekli tedbirleri almış, bunlarla ilgili özel hükümler koymuştur. Kur'ân-ı Kerim'de, devlet hazinesinden ve savaş gelirlerinden yetimlere pay ayrıldığı bildirilmektedir:

“Eğer Allah'a ve hak ile bâtılın ayrıldığı gün, iki ordunun birbiri ile karşılaştığı gün   kulumuza indirdiğimize inanmışsanız, bilin ki, ganimet olarak aldığınız herhangi bir şeyin beşte biri Allah'a, Resûlüne, onun akrabalarına, yetimlere, yoksullara ve yolcuya aittir. Allah her şeye hakkıyla kadirdir.”(Enfâl, 8/41)

 Bunun dışında inananların da malî yönden yetimlere destek olmaları tavsiye edilmiş (Bakara, 2/215) ve yetimlere iyi muamele edenler övülmüştür (İnsan, 76/8). Hz. Peygamber, "Kendisine veya başkasına ait herhangi bir yetimi görüp gözetmeyi üstlenen kimse ile ben, cennette işte şöyleyiz." diyerek şehadet parmağıyla orta parmağını işaret etmişlerdir (Müslim, Zühd, 2). Buna karşılık, yetime kötü davranıp, yardım elini uzatmayanlar kınanmıştır (Fecr, 89/17; Mâûn, 107/2).

İslâm dini, sadece yetimlere iyi davranmakla kalmamış, onların mallarını korumayı ve yetimleri yetiştirerek rüşt çağına ulaştıklarında mallarını kendilerine vermeyi, onların evlilikleriyle de ilgilenmeyi bir vazife olarak yüklemiştir.

“Yetimlere mallarını verin, temizi pis olanla değişmeyin, onların mallarını kendi mallarınıza katarak (kendi malınızmış gibi) yemeyin; çünkü bu, büyük bir günahtır.” (Nisâ, 4/2)

Duha suresinde kendisi de bir yetim olan efendimizin şahsında yetim olduğu hatırlatılarak Müslümanlara şöyle direktifler veriliyor:

.

“6- O, seni bir yetim iken barındırmadı mı?

7- Seni, yol bilmez iken (doğru) yola koymadı mı?

8- Seni bir yoksul iken zengin etmedi mi?

 9- Öyle ise, sakın yetime kahretme (onu horlama)!

 10- El açıp isteyeni de azarlama!

 11- Fakat Rabbinin nimetini anlat da anlat!”

 

Ve yetimlerin asla azarlanmaması ve ezilmemesi kesinlikle emrediliyor.

 

İnşallah gelecek ramazanın 15. Günü 2. Yetimler gününe daha hazırlıklı olmamız ümidiyle.