Arzuladığımız, gerçekleşmesini hedeflediğimiz, özlediğimiz medya; okul işlevli medyadır. Medya kitleleri etkileyen, ekrana odaklayan, görsel boyutu ile eğiticilik özelliği ön plana çıkan sosyal etkileşim kaynağı olmalıdır.

Medya; insan odaklı, cemiyetlerin gelişimlerine katkı sunan, doğruya ileten, haber değeri ve niteliği olan habercilik ve yayın anlayışı ile en büyük okul olmalıdır. Haber programlarını açarken yine acı mı, hüzün mü, soygun mu, dolandırıcılık mı, olumsuz örnek oluşturabilecek haberler ekranları kaplıyor mu? Endişeleri ile haber izlemekten imtina eder hale geldik.

 ***

Toplumumuzdaki ahlaki ve kültürel yozlaşmanın baş mimarı maalesef medyadır. Dizilerimizin içeriği, işlediği konular,  eğitici özellikte hiç değildir. Haber sunumlarında dikkat ederseniz, yapılan kötü bir davranışı ayrıntılı şekilde izleyebiliyorsunuz. Adam banka soyuyor, nasıl silahı dayadığına kadar, güvenlik görevlisini nasıl rehin aldığına kadar, tüm detaylar gözler önüne seriliyor.

Özlediğimiz medya anlayışı; okul odaklı, eğitici mahiyette olmalıdır. Memlekette hiç güzel bir şey olmuyor mu? Niçin biz habercilik ve yayın anlayışını olumsuz boyutta,  trafik kazaları, darplar, soygunlar olarak algılıyoruz? Kimlerin bilinçaltına o kötü davranışları empoze ettiğimizin farkında mıyız? Milli çıkarlarımızı ilgilendiren konularda bile milletimizden tarafa olamıyoruz.

Dizilerde, programlarda, argo tabir edebileceğimiz sözler, hep gençliğe mesaj vermekte;  medya tarafından olumsuz yönlendirilen başıboş gençlik kimlere faydalı olabilir ki?

Yayın anlayışında hangi konular işlenirse o konuların hayat bulduğu bir vakıadır.

Ebeveynler olarak özlediğimiz medya; şuurlu bir nesil için çapa sarf eden, reyting uğruna şekilden şekle girmeyen, milli eğitimimize katkı sunan, örnek habercilik ve program anlayışı ile iyiye güzele yönlendiren, gençliğimizi uyuşturucu bataklığından ve diğer kötü alışkanlıklardan uzak tutmaya yönelik programlar yapan, ülke ve milletimizin menfaatlerini her şeyin ütünde tutan bir anlayış içerisinde olmalıdır.

***

Medya öyle yayın çizgisinde olmalı ki huzura, kardeşliğe, milli birlik ve beraberliğe en büyük hizmeti yapabilmelidir. “Medya Etik Kanun’u” çıkarılarak, bu kanun çizgisinde ilgili denetleyici kurumlar en küçük olumsuzlukları es geçmemelidir.

Hasıl-ı kelam; medya,  hayat okulu felsefesi ile eğitimin baş mimarı pozisyonunda olmalı, çocuklarımızı güzel değerlere yöneltici yayın çizgisine dönmelidir.