Son yıllarda, özellikle 2-3 yıldır toplumda kutuplaşma ve ayrışma bariz şekilde yaşanırken;  insanların kabuğuna çekildiğini üzülerek müşahede edebiliyoruz.

Kimse kimseye güvenmiyor…15 Temmuz sürecinden sonra selam vermekte dahi cimrilik eder olduk. Aramıza kara kedi mi girdi?

Siyaset kurumu aramızı açan, kardeşliğimizi zedeleyen, hatta baltalayan bir hâl mi aldı?

Aramıza giren bu kara kedi neyin nesidir?

3-4 yıl önce dostum dediğimiz, bir sofrada yemek kaşıkladığımız, beraber kahve keyfi eşliğinde sohbet edebildiğimiz arkadaşlarımız; selam vermek şöyle dursun; gözünü kaçırmakta, tanımamazlıktan gelmekte…

Siyaset; kara kedi haline gelirse, felaketimizin başlangıcı olur. Siyaset aynı vatan üstünde, aynı gaye birliğinde olan vatandaşlarımızı kenetleyemez, birlik ve beraberliği tesis edemez ise gün gelir, kardeş kardeşe düşman haline geliverir. Geldiğimiz noktada bu durumu yaşamaktayız.

Özellikle yerel seçim süreci birçoğumuzun arasına kara kedi gibi girdi. Aynı düşünmemiz, aynı siyaset anlayışında olmamız fıtratımız gereği beklenemez. Bizim ortak paydalarımız vardır. Ortak paydalarımız en büyük zenginliğimizdir. Dünyanın en stratejik noktasındaki cennet vatanımız “ANADOLU” öyle büyük bir nimettir ki ecdadımızın bize kanları pahasına bıraktığı mirastır.

Bizim aramıza kara kedi sokmak isteyen, emperyalist sömürü düzeni; boş durmuyor, dostlarım. Birliğimize, dirliğimize kast ederek, cennet vatanımızı elimizden alabilmek için dün olduğu gibi bugün de sinsi sinsi şer planları sürekli işletiyor.

Bazen siyaset, bazen ideoloji, bazen de dini değerler üzerinden kutuplaştırma, ayrıştırma süreçlerini üzülerek yaşadık.

Bir dönem laik - anti laik, Alevi- Sünni çatışmasının ceremesini hep birlikte ödedik. Şimdi de siyasi kutuplaşma üzerine oyunlar tezgâhlanmakta…

Kara kedi gibi ayrıştırıcı siyaset anlayışı, vatandaşlarımızın arasına girdi. Köyler, kasabalar ve küçük ilçelerde durum vahim. Siyaset uğruna kardeş kardeşe küser mi? Ağza alınmayacak küfürler eder mi? Küsüyorsa, kötü sözler söylüyorsa kara kedi aramıza maalesef girmiştir.

Siyaset kurumu güven tekin eden, kardeşliği perçinleyen, halkımızın huzur ve refahını sağlayan bir araç olması gerekirken, kara kedi gibi soğuk hava estiriyorsa sıkıntımız büyüktür.

Hasıl-ı kelam; siyaset kurumunun menfi yönlerinin kara kedi gibi aramıza girdiğinin farkında olarak, bizim kardeşliğimizi bozmasına müsaade etmemek; gerekirse sertçe “piiiiissssttt…” diyerek uzaklaştırmak en doğru hareket tarzıdır.