Medine-i Münevvere’ de beş gün kaldıktan sonra Mescid-i Nebevi’ye doyamadan Mekke-i Mükerreme için 9 Mart 2019 tarihinde yola çıkıyoruz.

Mekke-i Mükerremeye ihramsız giriş mümkün olmadığından hac ve umre için Medine’den Mekke’ye yolculuk yapacakların ilk ihram giyme noktası olan (mikat) hemen Medine çıkışındaki Zülhuleyfe mevkiinde ihrama girip iki rekât namazdan sonra rehber hocamızın umre ve ihram duasından sonra otobüslerimizle 450 km yolu ele alıyoruz.

Hicaz da denen bu iki kentin nüfusu yaklaşık birer milyondur. İkisini birleştiren bu girdiğimiz karayolu otoban tarzındadır, kenarları tel örgülü ve giriş çıkışlar levhalarla bellidir.

Medine ve Mekke arası bu yolculuğumuz boyunca resimler de çektik. 450 km süresince belli bir orman ve yeşil alan yoktur. Sadece bizdeki bodur karamık ve maki tarzı, burada garkad ve misvak ağacı denen çalılar görülür. Yer yer deve çiftliklerini, sararmış otlakları seyrediyoruz.

İki şehrin arası devamlı 200 - 300 metre rakımlı çıplak tepelerle doludur. Anadolu dağları gibi sıradağ değildir. Bir tepe bir düzlük şeklinde olan arazinin arasından otoyol kıvrım kıvrım akmaktadır.

Mekke Medine arasında bir YHT projesi halen yoktur. Bunu ilk anda bir eksiklik olarak görebilirsiniz ancak nüfusun böyle bir proje için yetersiz olduğu düşünülebilir. Bu konuyu sorduğum yerli şoför arkadaş bir projenin varlığından söz etti ve bunun Mekke Arafat YHT açıldıktan sonra sıraya alınabileceğini söyledi.

Medine-i münevvere ve Mekke-i mükerreme arasında trafik levhalarıyla beraber bir levha serisi daha dikkati çeker. Bunlar, hac ve umrecilerin yaptıkları çok etkili ve mesur dualardır.

La ilahe illellah / Allahtan başka ilah yoktur.

La havle vela kuvvete illa billahi’l-aliyyi’l-azim / Bütün güç ve kuvvet sadece yüce yaratıcıya aittir.

Sübhanellahi ve bihamdihi sübhanellahi’l-azim / Allahı teşbih ederiz, onu kendisine en layık bir tarzda tesbih eder överiz.

Estağfirullah  / Allaha günahlarımızdan tevbe ederiz.

Sübhanellah / Allahı teşbih ederiz.  Elhamdü lillah / bütün övgüler Allah’adır. Allahü Ekber / Allah her şeyden büyüktür.

Yaklaşık sekiz saatte biten yolculuğumuzun ardından otelimize yerleştikten sonra doğruca zaman kaybetmeden ilk umre için harem-i şerife geçiyoruz.

Umre kısaca; Mikatta giydiğimiz ihramla Kâbe-i muazzamanın etrafında yedi defa döndükten sonra Safa ile Merve arasında da yedi defa sa’ydan ve ihramı çıkarmadan tıraş olmaktan ibarettir.