Meşveret kültüründen gelmemize rağmen, çağımızda her ne hikmetse ortak noktalarda uzlaşma tesis edilemiyor. Bizim dertlerimizin devası, uzlaşabilme kültürünü tesis edebilmekten geçer.

Bir ve beraber olmanın, huzur ve mutluluğun  yolu, uzlaşı kültüründen geçmektedir. Uzlaşmak; ortak noktalarda buluşmak, “hep ben, hep ben” değil, “hem sen, hem ben”, yani hepimiz felsefedir.

Aklın, mantığın, bilimin yolu birdir. Herkese fayda sağlayan, doğrular dairesinde buluşmak, fikirlerin çarpışması neticesi, el elden, fikir fikirden üstündür, mülahazası ile uzlaşı kültürünü hakim kılmak, hepimizin menfaatine olan durumdur.

***

Herkes yüksek perdeden konuşuyor fakat kimse kimseyi dinlemiyor. Fikirlere, inanışlara asla tahammül gösterilmeyen bir anlayışa maalesef hep birden sahip olduk. Herkes bay doğrucu oldu. Milletimizin yüksek çıkarları, müreffeh bir toplum olma yolunda, başta yöneticiler, siyasiler, herkes uzlaşı içerisinde olmalıdır.

Uzlaşı en başta inançlara, yaşayış biçimine, kültürlere saygıdır. Uzlaşı kültürü, demokratik olgunluğun en güzel ifadesidir. Ülkemizin hala bazı konularda ilerleyememesi, uzlaşma kültürünün tesis edilemeyişindendir. Uzlaşmak; sihirli bir değnek edasıyla, bütün sorunların çözüm noktasıdır. Karşılıklı konuşmak, dinlemek, asgari müştereklerde buluşmak, herkesçe makul ve mantıklı orta yolu bulmaktır.

Uzlaşmanın felsefesinde; kişi çıkarları değil, genelin menfaati söz konusu olmalıdır. Bazen siyasi ağızlardan duyduğumuz, azınlığın çoğunluğa tahakkümü ifadesi uzlaşma kültürüne zıt tutum ve davranıştır. Bu tutum demokrasinin yok olmasına, kendi ellerimizle krallar üretmeye, vazgeçilemez tahakkümcülere, yegane sebeptir. Milletin kaderi asla ve asla tahakkümcülerin sürekli iki dudağı arasında olmamalıdır.

***

Uzlaşmak aynı gemide yolculuk etmeye niyet etmek; aynı kaderi paylaşmak, kenetlenmektir. Anca beraber, kanca beraber düsturudur. Danışan nasıl dağları aşarsa, uzlaşan toplumlar da huzura barışa yelken açarlar.

Hasıl-ı kelam; yeter ki karşılıklı müsamaha, saygı, güven içerisinde birbirimizi dinleyelim, anlamaya çalışalım ve ortak noktada ittifak edelim. Ayrışmaktan, dahili ve harici ayrıştırıcılardan uzak duralım. Memleketimiz için, çocuklarımız için, geleceğimiz için bir ve beraber olalım.

        Allah’ın rahmet ve bereketi, topluluk üzere ittifak edenler(uzlaşanlar) üzerinedir.