1 Mayıs İşçi Bayramı; tüm dünyada kutlanmaya devam ediliyor. Dün de tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de kutlandı.

İşçiler maddi kazanımlarını arttırmak, iş sağlığı ve güvencesini sağlama almak, tazminat ve emeklilik işlemleri ve benzer konularda ne kadar söyleyecek sözleri varsa 1 Mayıs’ta meydanlarda, sloganlarla gerek hükümete gerekse işverenlere haykırma fırsatı bulabilmekte.

***

İşveren ve işçi münasebetleri, sağlam zemin üzerinde karşılıklı güven esasına göre tesis edilirse iş barışı ve huzuru da vardır.

İşverenler; işçilerin her türlü özlük haklarını korumaları, maaşlarını zamanında vermeleri alın terine de saygının bir gereğidir.

İşçiler olmadan ne işverenden ne de üretimden bahsedemeyiz. İşçiniz kadar güçlü ve köklü bir firma olabilirsiniz. İşverenler; patron olduğu kadar yerine göre abi, yerine göre babadır. Moral motivasyonu tam, huzurlu, kafası rahat işçiler en büyük kazanımdır.

Haram-helal hassasiyeti vücut bulmuş işçi ve işveren asla hak yemez ve yedirmez. İşçi işini layıkı ile yaparken, işveren işçinin hukukunu korur.

Günümüzde ne kadar işçi haklarını koruyabiliyoruz? Maaşını tam ve zamanında alabiliyor mu? Peygamberimizin (S.A.V) işçinin alın terine verdiği önem hepimizce malum. “İşçinin alın teri kurumadan ücretini veriniz.” Asırlar önce alın terinin, emeğin kutsiyetini hepimize ne güzel ifade buyurmuşlar…

***

İşverenin sorumlulukları kadar, işçilerin de işini güvenlik kurallarına uyarak, dört dörtlük yapmaları gerekir. İşten kaytarmak, görevini savsaklamak, israf etmek gibi hususlar ahlaki olmadığı gibi işverenin hukukuna da tecavüz etmektir.

Başarılı firmalar; çalışma disiplini kadar, işçisine değer vererek, onları bir talebe gibi yetiştirerek, uzmanlaşmasını sağlayarak verimlerini artırma yoluna giderler. Karşılıklı güven işçi ve işveren arasında sağlandığı takdirde hem verim artar, hem de çalışma barışı ve huzuru da tesis edilmiş olur.

Hasıl-ı kelam; işçine verdiğin değer kadar onlardan verim alabilirsiniz. İşveren alın terinin kutsiyetine, emeğe saygı duydukça, emin olunuz firması işçilerinin üstün gayretleri ile büyümeye devam eder. İşçi işveren denkleminde, karşılıklı güven ve çalışma disiplini esastır.