ERMENEKTEN BALKAN SAVAŞINA YARDIM

“Ermenek halkından Balkan savaşı sırasında Osmanlı ordusuna büyük yardım! 1910’da gerçekleşen ayni ve nakdi bu yardımların tam listesi”

1900’ün ilk yıllarında meydana gelen Balkan savaşları sırasında Türk Silahlı Kuvvetlerinin zaferi ve yaralarının sarılması için Ermenek belediye başkanı Mehmet Reşit Bey ve Kaymakam Mustafa Fevzi Bey Ermenek halkı arasında bir yardım kampanyası yapıyorlar.

Bu kampanyada toplanan ayni ve nakdi yardımların listesini ve nerelere teslim edildiğini belirten bir rapor hazırlayarak İstanbul hükümetine gönderiyorlar.

İşte bu raporun yayınlandığı Sebilürreşad Gazetesindeki yazıyı aşağıda aynen, bazı kelimeleri parantez içinde vererek incelemelerinize arz ediyorum. Ayrıca ekte belgenin aslını tam olarak inceleyebilirsiniz.

 “Balkan muharebatının (savaşlarının) zuhuru üzerine kazamız ahali-i hamiyet-mendanı (vatansever Ermenek halkı) taraflarından verilen iânatın mecmuu 66.640 kuruşa baliğ olunup bundan 300 lirası harbiye nezaret-i celilesine (savaş bakanlığına) ve 200 lirası da ızdırabat-ı beşeriyenin (insanlığın sıkıntılarının) tahfif-i âlamına (acılarının hafifletilmesine) hadim-i yegâne (tek hizmetçi) bulunan Hilal-i ahmer (kızılay hayır kurumuna) müessese-i hayriyesine irsal olunmuş ve mütebakisi de (kalanı da) derdest-i takdim (elden teslim) bulunmuştur.

Bundan başka kar ve kışta sineleri bir ahin gibi düşman kurşunlarına gerilmiş olan kıymetli askerlerimize 955 adet pamuklu hırka, 66 don, 85 gömlek, 20 çift çorap, mecruhin-i guzat-i muhterememiz (değerli yaralı gazilerimiz) için de Anadolu hediyesi olarak kadınlarımız tarafından imal edilen 140 adet çevre mendil,70 adet takye de mahallerine gönderilmiştir.

Osmanlıların bu malum ve ganiyyü’l-kalb (gönlü zengin) ahalisi Osmanlı saltanatının tarih ve sahife-i zafer ve galibiyetini tezyin edecek (süsleyecek) muvaffakiyat-i âtiye (gelecek başarılar) için ellerinde bulunan mallarını bir iğneye varıncaya kadar sarf ederek bu devleti maruz kaldığı tehlikeden kurtarmaya erbab-ı cehd ve gayret ve hamiyet bütün mevcudiyetleriyle (varlıklarıyla) çalışacaklarına zerre kadar şüphe edilmez.

Derc ve itâ-yı iânât (yardımların toplanması ve yerine teslimi) hususunda Kaymakam-ı kaza (Ermenek kaymakamı) Mustafa Fevzi Beyle memurin-i saire (diğer memurlar) ve eşraf-i mahalliyenin (Ermenek eşrafının) izhar ettikleri hamiyet ve mehabbet-i İslamiye ve vataniyenin (İslam ve vatan sevgisinin) fevkalemsal (eşsiz) bulunduğunu kemal-i fahr ile (gururla) arz eylerim.

Ermenek Belediye Reisi: Mehmet Reşit / 1910

Sebilürreşad Gazetesi: Ermenek ahali-i muhteremesinin (saygıdeğer halkının) gösterdikleri şu hamiyet-i diyanet-perverane (din ve vatanseverlik) cidden şayan-ı takdirdir. Muhterem kardeşlerimiz var olsunlar.”

(İBB Atatürk Kitaplığı arşivinde Sebilürreşad gazetesi 50. sayı

Belgede geçen ve Ermenek halkına verilen değeri ifade eden kelimeler:

Ahali-i muhtereme - saygıdeğer halk

Hamiyet ve mehabbet-i İslamiye ve vataniye – Eşsiz İslam ve vatan sevgisi dolu halk

Ahali-i hamiyet-mendan - vatansever ve değerbilir halk

Ganiyyü’l-kalb - gönlü zengin halk