İstikamet; yönümüz, yolumuz, varılacak menzil, hedeftir. İstikamet yolcularını salimen hedefe ulaştıran,  “sırat-ı müstekim” olarak ifade buyrulan dosdoğru bir yoldur.

Her sokaktan, belli bir adrese ulaşma imkanı yoktur. Gidiyorsunuz, gidiyorsunuz… sokak bitmiş ya duvarlar örülü, ya da sokağın bitiminde derin bir uçurum, ilerisi kapalı ve tehlikelerle dolu…

***

Bizleri selamete ulaştıracak, hedefe iletebilecek, en doğru  yolu tercih etmek; şanstan öte istek, irade, azim ve kararlılık gerektirir. Kur’ an-ı Kerim’in aydınlığı, Efendimizin (s.a.v) rehberliğinde, dümdüz caddede (sırat-ı müstekımde) ilerlemek, tali yollara ve çıkmaz sokaklara sapmamak icap eder.

Rehberimiz, bizim için son derece önemlidir. Rehber öyle olmalı ki, en doğru yola iletebilsin… Hidayet kaynağı Yüce Kitabımızı, baş tacı etmek; alemlere rahmet olarak gönderilen Efendimiz (s.a.v)’in önderliğinde O’ nu takip etmek, sünneti seniyye caddesinde dosdoğru ilerlemek, çıkmaz sokaklara, yanlış yollara sapmaktan, bizleri alıkoyacaktır.

Ehl-i sünnet Ve’l Cemaat itikat ve yaşayışı üzere daim olmak, Fırak-ı Naciye üzere olmaktır. Farzlara, vaciplere tam bağlı; sünnet-i seniyyeyi hayat tarzımız haline getirmek Müslümanlar için  kurtuluş vesilesidir.

“Allah’a ulaştıracak, vesileler aramak”, farzdır. Hakiki erenlerin tariki (yolu) üzere, Rabbimize tam bağlılık hali, çıkmaz sokaklardan uçurumlardan kurtulmanın yegane yoludur.

Normal hayatımızda bile basit bir adrese ulaşmakta zorlanırız. Adresin etrafında döner durur, bir türlü menzile varamayız. Şimdilerin en kolay yol bulma teknolojisi, navigasyona adresi yazdığımız zaman bizi sesli yönlendirerek, en kolay yoldan hedefimize vasıl oluyorsak; sırat-ı müstekim ve ehl-i sünnet yolları bizi ana hedefimize salimen ulaştıracaktır.

***

Benim yolum en doğru yoldur dememeli, daha güzel, en kestirme yol varsa tespit edebilmeli, arayıp bulabilmeliyiz. Niyet hayır ise, Mevlam bizi o yola sevk ediverir. En güzel sevk; Allah’ın sevk etmesi yönlendirmesi, istikamet üzere sabit kılmasıdır.

***

Hasıl-ı kelam; Allah’ a ulaştıran vesileyi arayıp, bulabilmeli; en doğru yola isabet edebilmek için dualarla yakarabilmeliyiz.

Ey Allah’ım; bizleri en doğru yoluna, hidayete erdirdiklerinin yoluna  ( sırat-ı müstekımine) ilet, sapkınların, dalalete düşenlerin yolundan uzak eyle… Amin.