Bizim burada muhatabımız Müslüman çocuklar ve onların velisi olan büyüklerimizdir.

Ağaç yaşken eğilir sözü gereği evlatlarını İslami kıstaslar üzere yetiştirmek isteyenler onların ne okuduklarına ve onlara ne okutmak gerektiğine dikkat etmeleri gerekmektedir.

İşte bütün düğümlerin ana merkezi de burasıdır. Zira İslam adına yüzlerce görüş ileri sürülebilmektedir. O halde ne yapmalıyız? Yapacak tek şey kendimizi çocuklarımızı ve çevremizi Allah’ın ve peygamberinin istediği bir yapı ve karakterde yetiştirmektir.

Bu dünya geçicidir ebedi olan ahirette ise tek geçerli olan İslam’ın emrettiği tarzda bir iman ve ameldir. O halde hayatı, mematı ve tatbikatı  gün gibi ortada olan ve 23 yıl aramızda yaşayışıyla, uygulanmalarıyla bizlere örnek olan yüce peygamberimizin ve onun arkadaşlarının İslam’ı yaşayış ve anlayışları gibi anlayıp kavramamız gerekiyor.

İşte buna Ehl-i Sünnet vel’Cemaat usulü denmektedir ki ayetlere sünnetlere hadislere kısaca İslam’a uygun hayat tarzı demektir.

Ağaç yaşken eğilir diyoruz. Bir fidanın dibine sabunlu ve zehirli su dökersek kurumaya ve gelişimini durdurmaya mahkûm ederiz onu. Ancak sağlığına büyümesine ve zihnini berrak bir şekilde aydınlık geleceğe ve geleceklerin sonsuzu olan ahirete ayarlamayı planlıyorsak, onlara verdiğimiz gıdalara nasıl dikkat ediyorsak okudukları ve ya okuttuğumuz kitaplara da aynen dikkat etmemiz gerekecektir.

Bir kere çocuklarımıza her tarafa saldıran, savaş ve fitne kışkırtması yapan, ayırımcılığı kışkırtan kitapları okutmamalıyız.

Onları sevgi yerine düşmanlık, iman yerine imansızlık, evrensellik yerine ırkçılık ve asabiyet, İslam’a bağlılık yerine gevşeklik, tarih şuuru yerine bilinçsizlik, peygamber ve sahabe saygısı yerine saygısızlık, ehl-i beyt ve hulefa-i raşidin sevgisi yerine onlara düşmanlığı aşılayan kitaplardan uzak tutmalıyız.   

Çocuklarımıza önce fikir kitapları yerine İslami bilgi kitaplarını vermeliyiz. İslamiyet her şeyden önce bir ilim dinidir onu babadan miras ve kulaktan dolma afaki bilgilerle algılayamayız.

Çocuklarımıza ilk önce Kur’an-ı kerimi öğrettikten sonra sağlam ilmihal bilgilerini hazmettirmeliyiz. Siyer-i nebi denilen peygamberimizin ve onun sahabesinin hayatını sağlam kaynaklardan onlara okutmalıyız.

Çocuklarımızı mezhep, tarikat, cemaat ve hizip taassubundan kesinlikle uzak tutmalıyız. Dünyanın en büyük cemaati olan İslam cemaatinin bir üyesi yaparak bununla gurur duymalarını sağlamalıyız.

Zaten devamlı vurguladığımız “Ehli Sünnet vel’Cemaat” da bu demektir. Yüce peygamberimiz de (s. a. v.) “Kim cemaatten bir karış ayrılırsa boynundaki İslam bağını koparmış olur” (Ahmed b. Hanbel Müsnedi 5394) buyururken bunu demek istemiştir.